1 ) Wyznacz wzór funkcji liniowej, wiedząc, że jej wykres przechodzi przez punkty:A(-2,2) i B(4, -2)

 

Ogólny wzór funkcji liniowej:

y=ax+b

 

Tworzymy układ równań

2=a*(-2)+b

-2=a*4+b

 

2=-2a+b

-2=4a+b

 

4=-4a+2b

-2=4a+b

+ - - - - - - - - - - -

4-2=-4a+4a+2b+b

2=3b

2/3=b

 

-2=4a+b

-2=4a+2/3

-2-2/3=4a

-2 2/3=4a

-2 2/3 :4= a

-8/3:4/1=a

-8/3* 1/4=a

-2/3=a

 

Wzór funkcji liniowej przechodzącej przez punkty A i B wygląda tak:

y= -2/3+2/3

 

 

Pozdrowionka!