Trapez – wzór na obwód

Trapez jest czworokątem o dwóch bokach równoległych, czyli podstawach i dwóch pozostałych bokach zwanych ramionami. Odległość między podstawami to „wysokość” (h). Wyróżniamy trzy rodzaje trapezu:- dowolny (o ramionach różnej długości)- równoramienny (o ramionach tej samej długości)- prostokątny (gdzie jedno ramię jest prostopadłe do podstaw, a więc ustawione pod kątem 90°. Ramię to jest równocześnie wysokością trapezu)Suma kątów leżących przy tym samym ramieniu dowolnego trapezu jest zawsze równa 180°.

Obwód trapezu

Podstawowym wzorem używanym względem trapezu jest wzór na jego obwód. Jeżeli wszystkie boki trapezu oznaczymy literami: a, b, c, d (a- dłuższa podstawa, b – krótsza podstawa, c – jedno ramię, d – drugie ramię) to wzory na obwód trapezu wyglądają następująco:

- Trapez dowolny i prostokątny:Obw = a + b + c + dObwód trapezu stanowi po prostu sumę wszystkich jego boków (z których każdy jest innej długości).

- Trapez równoramienny:Obw = a + b + 2cObwód trapezu stanowi sumę wszystkich jego boków, ale występuje niewielka różnica we wzorze. W tym przypadku długość podstaw (a, b) jest różna, ale już długość obu ramion (c) jest taka sama - mnożymy więc tę długość razy 2.