XX wiek, a wraz z nim ogromny rozwój gospodarki, nauki, przemysłu zaowocowały kompletną zmianą sposobu naszego życia. Przeciętny człowiek ponad 95% swojego czasu spędza w budynku zamkniętym, bez względu na to, czy biuro, mieszkanie, budynek użyteczności publicznej. Ostatnie badania potwierdzają smutną tezę, że warunki w budynkach bywają znacznie gorsze niż na zewnątrz. Często powietrze w budynku ma większe stężenie bakterii, drobnoustrojów, kurzu (szczególnie gdy mamy do czynienia ze starszym budownictwem, gdzie ściany mogą być zawilgocono, złe uszczelnienie okien, drzwi, połączeń płyt balkonowych prowadzi do powstawania mostków termicznych).Te problemy możliwą są do rozwiązania przy przemyślanym układzie powietrznym, łączącym w sobie następujące niezbędne funkcje:

-ogrzewanie (szczególnie istotne dla systematycznego osuszania ścian, a tym samym ochrony przed grzybami, drobnoustrojami).

-klimatyzacja (często projektowana z dodatkowym osuszaniem powietrza, projektowana w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych nastały długotrwały pobyt wielu ludzi: biura, galerie, supermarkety, kina, hotele, obiekty sportowe oraz w szczególnych przypadkach w budynkach mieszkalnych- na ostatnich kondygnacjach budynków, w apartamentowcach, w budynkach w cieplejszych strefach klimatycznych)

-wentylacja-stosowana w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi ( mieszkaniowych, budynkach użyteczności publicznej)

-filtrowanie ( oczyszczanie) powietrza

Systemy powietrzne to standard zunifikowany i obowiązujący na świecie. Każdy budynek musi być wentylowany oraz ogrzewany, zaś każdy budynek użyteczności publicznej musi posiadać klimatyzację. Realizacja wszystkich wymagań niesie ze sobą wykonanie wielu niezależnych od siebie instalacji, co bywa bardzo kosztowne zarówno dla inwestora, jak i przy eksploatacji budynku. Dlatego też projektując wentylację oraz klimatyzację, często łączy się te funkcje w jedną całość. Znamy kilka sposobów tego typu rozwiązań. Oto niektóre z nowocześniejszych rozwiązań systemowych:

1) Centrala dachowa, tak zwana rooftop

Jest to system nawiewny, pozwalający zapewnić komfort, przez wprowadzenie tylko jednego ciągu instalacji, zazwyczaj jest do tego potrzebne jedne napowietrzające urządzenie. Jest ono jednocześnie piecem ogrzewającym pomieszczenie, klimatyzorem oraz centralą wentylacyjną. Są one ekonomiczne, pozwalając na znaczne oszczędności ( sama inwestycja może być tańsza o ponad 50%).

Instalując systemy opisywane powietrzne należy przewidzieć możliwość istnienia tylko jednego kanału wentylacyjnego. Nim transportowane jest zimne lub ciepłe powietrze. Zależnie od pory roku i temperatury panującej na zewnątrz powietrze jest ogrzewane lub schładzane. Dodatkowo, ciągle dostarcza się świeżego powietrza , które służy do nawiewania go do pomieszczeń Ilość świeżego, nie zatrutego CO2 powietrza jest regulowana w zależnie od potrzeb.

Duża oszczędność nie tylko inwestycyjna, sprawia, że koszty, także eksploatacyjne znacznie się zmniejszają w porównaniu do tradycyjnych systemów (osobny szyb wentylacyjny lub tylko szyb wentylacyjny). Różnica ponoszonych kosztów może wynosić nawet 30-40%. Jest to możliwe dzięki wyeliminowaniu wody, która niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie systemu. Pyzatym układ jest wydolniejszy od tradycyjnego i znacznie bardziej od niego bezwładny, co znaczy, że w krótszym czasie może przestać lub zacząć ogrzewać powietrze.

Przykładem jest funkcjonująca przez 11 godzin dziennie 6 razy w tygodniu galeria miejska, która potrzebuje idealnej temperatury i wentylacji przez 60 % tygodniowego czasu. Dysponując bezwładnym systemem jesteśmy, więc w stanie zaoszczędzić na zużyciu energii. Systemy powietrzne dające się programować pozwalają na utrzymanie najodpowiedniejszej temperatury w godzinach funkcjonowania galerii, oraz na szybkie przełączenie go ( ok. 20 -40 min) na tryb oszczędniejszy. W zimie możemy, więc zmniejszyć temperaturę o kilka stopni (od 5 do 10 0C), natomiast w lecie zrezygnować z klimatyzacji w godzinach nocnych.

Kolejnym inteligentnym zastosowaniem opisywanego systemu jest możliwość programowania dostaw pozbawionego CO2, świeżego powietrza. Istnieje możliwość dostarczania powietrza tylko wtedy gdyż w budynku znajdują się ludzie. Możemy także zainstalować już od jakiegoś czasu rozpowszechnione czujniki, uruchamiające się, gdy koniecznie staje się uzupełnienie świeżego powietrza. Czujniki, mierzące zawartość CO2 informują o konieczności dostarczenia powietrza, gdy stężenie osiąga zbyt duże wartości.

Wentylacja może mieć centralę połączoną z agregatem zmrożonej (lodowej).

Pisząc o powyższych systemach musimy pamiętać o bardzo istotnym zagadnieniu, którym jest estetyka pomieszczenia wewnątrz budynku, gdzie zainstalowano klimatyzację. Zazwyczaj obiekty tego typu posiadają sufit podwieszony, który pozwala na ukrycie mało estetycznych instalacji. A nadmuchiwane powietrze wydostaje się poprzez umieszczone w suficie klatki nawiewne. Przy odpowiednio dobranym suficie podwieszonym jesteśmy w stanie prawie zupełnie ukryć wentylację, często jest ona widoczna (niewypełniony płytami styropianowymi czy też płytami drewnianymi, z tworzywa sztucznego itd. sufit) tylko przy podnoszeniu głowy zupełnie do góry. Inwestorzy decydują się jednak na stosowanie różnych typów sufitów podwieszanych, w zależności od przeznaczenia obiektu. Inny typ zalecany jest dla supermarketu, inny dla biura, galerii.

Nowe systemy są znacznie bardziej wytrzymałe i trwałe od systemów tradycyjnych. Ich wytrzymałość liczy się w dziesiątkach lat. Mają one także zabezpieczenia przed przeciekaniem

W budynkach istniejących stosuje się inną instalację niż w obiektach przetwarzanych, takich jak np. stare kamienice, rewaloryzowane, przeprojektowywanie na biura, hotele, pasaże. W tego typu obiektach zaleca się używanie specjalnego typu klimatyzatorów (tak zwany typ split). Ten typ klimatyzatora jest obecnie najbardziej rozpowszechniony w Polsce przy tak zwanej klimatyzacji miejscowej. Stosuje się je w istniejących, rewaloryzowanych obiektach. Nie ingeruje on w zastany układ konstrukcyjny, nie zmienia też estetyki obiektu. Zestaw do opisywanego typu instalacji składa się z agregata skraplającego, który jest umieszczany zazwyczaj na dachu, przymocowany do ściany 9 lub innego miejsca znajdującego się na zewnątrz obiektu) oraz część wewnętrzną , znajdującą się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Istnieje kilka typów tego rodzaju części: ścienne (przymocowywane do ściany, gdzie klatka nawiewna, znajduje się w ścianie) podsufitowe (często stosowane przy sufitach podwieszanych), przypodłogowe (gdy kanał instalacyjny biegnie w ścianie a jego ujście znajduje się tuż przy podłodze), kasetonowe (umieszczane pod sufitem podwieszanym) oraz kanałowe.

Bardzo ważnym urządzeniem przy opisywanym typie wentylacji jest model split, niezwykle popularny, montowany naścinanie. Przy ograniczonej, niewielkiej wydajności (3.2kW-8.6kW) może on jednocześnie pełnić rolę pompy cieplnej. Warunkuje to ogrzewanie wnętrz, gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż 10°C. Dzięki wykorzystaniu wykorzystaniu modelu jako pompy możemy zaoszczędzić nawet 70% energii.

Modele są dodatkowe zaopatrzone w takie udoskonalenia jak filtr zatrzymujący zanieczyszczenia. Urządzenie to posiada sterownik, który umożliwia bezprzewodową manipulację klimatyzorem. Są nimi między innymi Urządzenie wyposażone jest w bezprzewodowy zdalny sterownik zapewniający sterowanie parametrami takimi jak chłodzenie, nagrzewanie, osuszanie powietrza, jego cyrkulacja, programowanie klimatyzatora takimi wyznacznikami jak wyłączanie oraz załączanie oraz wyłączanie instalacji. Informacje o pracy oraz zaburzeniach filtrów wyświetlane są na ciekłokrystalicznym , dostosowanym do tego celu wskaźniku

przypodłogowo - sufitowy model (Split). Możemy go montować zarówno na suficie, jak i na dolnej, zbliżonej do podłogi części ściany. On także zaopatrzony został w pompę cieplną, na wypadek ograniczonych temperatur. Model może pełnić rolę pompy dla grzejników, których wydajność waha się w granicach 7, 15.3 kW. Można stosować je zamiennie z pompą , gdy temperatura zewnętrzna w otoczeniu budynku nie jest niższa niż -10 °C .

W takich warunkach możliwe staje się zaoszczędzenie nawet 70% cieplnej energii. Urządzenie posiada filtr powietrza oraz czujniki wykrywające cyrkulację powietrza, chłodzenie oraz nagrzewanie powietrza, możliwość programowania włączania oraz wyłączania, osuszanie zawilgoconego powietrza.

System kasetonowy (Split). Stosuje się tylko przy sufitach podwieszonych. Opisywane urządzenie instalowane jest razem z freonowym wodociągiem we wnęce międzystropowej. Warunkuje to podniesienie estetyki klimatyzowanego wnętrza. Widzimy jedynie tak zwany panel maskujący. To urządzenie także może pełnić funkcję pompy ciepłej. Takie rozwiązanie dopuszczalne jest gdy temperatura na zewnątrz nie jest niższa niż -10°C, a wydajność systemu osiąga średnio od 7 do 15 kW. Ten model także zaopatrzone w filtry powietrza oraz sterownik, który zawiera ogromną ilość parametrów. Są nimi wszystkie obecne w poprzednim systemie wskaźniki (czujniki wykrywające cyrkulację powietrza, chłodzenie oraz nagrzewanie powietrza, możliwość programowania włączania oraz wyłączania, osuszanie zawilgoconego powietrza. )oraz tak zwana domieszka świeżego powietrza

Model kanałowy (Split). Jest on ukryty we wnęce między stropowej. Powietrze rozprowadza system kanalików i pomp w suficie podwieszonym. Powietrze zostaje schłodzone, a do wnętrza dostaje się siecią nawiewników, które uprzednio zostały zamontowane w suficie. System może spełniać rolę pompy gdy przy nie większej niż -10°C, a klimatyzor osiąga 12.3, 15.2 kW. Możemy wówczas zaoszczędzić 70% energii. Urządzenia wyposażone są w bezprzewodowy zdalny sterownik, który umożliwia regulację temperatury oraz programowanie urządzenia. Klimatyzator kanałowy wyposażony jest w sterownik przewodowy. Wszystke systemy zewnętrzne muszą być oczywiście powiązane z zewnętrznymi. (stosuje się do tego tak zwane połączenia freonowe).

Opisywany Klimatyzator , tak zwany kanałowy najlepiej pasuje do małych biur , budynków halowych,. Przez rozprowadzanie powietrza kanał klimatyzacji obsługuje wiele pomieszczeń, dzięki czemu to rozwiązanie bardzo dopasowane, oszczędne dla mniejszych biur. Dodatkowo obsługujący kilka pokoi klimatyzer jest jednocześnie wentylacją nawiewną, a instalując go z pompą cieplną, ogrzewa budynek. Największym atutem tego systemu jest mniejszy koszt inwestycji, większe możliwości, wytrzymałość instalacji, bezgłośna praca ( urządzenie we wnęce między sufitowej), małe wydatki w czasie eksploatacji.

.