1. Instalacja systemu w trakcie startu komputera z napędu CD-ROM

  • Należy w ustawieniach BIOS-u wybrać rozruch systemu z napędu CD-ROM
  • Przejść do punktu 3.

2. Instalacja systemu z poziomu istniejącego systemu operacyjnego

  • Po uruchomieniu systemu należy umieścić płytę z systemem Microsoft Windows XP w napędzie CD-ROM
  • Wybrać opcję "zainstaluj system Microsoft Windows XP"
  • Przejść do punktu 3

Informacja dodatkowa:

Można formatować dysk oraz modyfikować rozmiary partycji przy pomocy dyskietki startowej. Można z tego poziomu kontynuować instalację systemu operacyjnego uruchamiając z linii poleceń komendą setup.exe (nośnik z systemem musi znajdować się w napędzie CD-ROM)

3. Kontynuacja instalacji

Na karcie "Instalator systemu Windows - Zapraszamy!" należy wcisnąć klawisz ENTER w celu kontynuacji

4. Umowa licencyjna

Należy zaakceptować Umowę licencyjną wciskając klawisz F8

5. Poszukiwanie istniejących instalacji systemu Windows

Jeżeli wykryta zostanie istniejąca instalacja systemu, pojawi się monit o jej naprawienie. Należy nacisnąć klawisz ESC (opcja: "nie naprawiaj")

Informacje dodatkowe:

Nie ma potrzeby modyfikować rozmiarów partycji ani też tworzyć kreować nowych. Wystarczy jedynie sformatować partycje istniejące.

6. Tworzenie nowych partycji

Dla każdego dysku twardego wyświetlone zostaną wszystkie istniejące partycje oraz miejsce nie przypisane do tej pory żadnej partycji. Przy pomocy strzałek należy wybrać odpowiednią partycję dla systemu, lub wolne miejsce w celu utworzenia na nim partycji. Usuwanie istniejącej partycji odbywa się przez wciśnięcie klawisza D i zaakceptowanie wyboru. Klawisz C spowoduje utworzenie nowej partycji w pustym miejscu. W celu utworzenia partycji w miejscu, w którym istnieje już partycja, należy najpierw ją usunąć a dopiero później w tym miejscu stworzyć nową.

7. Ustalanie rozmiaru partycji

Po utworzeniu nowej partycji system poprosi o podanie jej rozmiaru w kilobajtach. Należy ustawić interesujący nas rozmiar i zaakceptować wybór klawiszem ENTER.

8. Instalacja systemu

W celu zainstalowania systemu należy przy pomocy strzałek wybierz interesującą nas partycję i wcisnąć ENTER. Aby przerwać instalację systemu i nie dopuścić do sformatowania partycji należy dwukrotnie nacisnąć klawisz F3. W tym wypadku należy użyć zewnętrznego narzędzia służącego do formatowania partycji.

10. Opcje formatowania partycji

Dostępnymi opcjami formatowania partycji są:

  • Formatowanie partycji wykorzystując system plików NTFS (szybkie)
  • Formatowanie partycji wykorzystując system plików FAT (szybkie)
  • Formatowanie partycji wykorzystując system plików NTFS
  • Formatowanie partycji wykorzystując system plików FAT
  • Pozostawienie obecnego systemu plików bez zmiany

Jeśli partycja posiada rozmiar mniejszy od 2 GB, instalator użyje systemu plików FAT-16. Jeżeli usunięto oraz utworzono nową partycję systemową, ale system zainstalowany jest na innej partycji, pojawi się prośba o dokonanie wyboru systemu plików partycji rozruchowej oraz systemowej.

11. Kontynuacja instalacji

Po zakończeniu formatowania partycji należy postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora systemu wyświetlanymi na ekranie, w celu kontynuacji instalacji. Po ukończeniu instalacji systemu można skorzystać z narzędzia zarządzania dyskami w celu stworzenia bądź sformatowania dodatkowych partycji.