Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z najbardziej utalentowanych poetów okresu wojny i okupacji. Twórczość poetycką rozpoczął wcześnie, już jako uczeń gimnazjum. Sympatyzował ze środowiskiem młodzieży lewicowej, w czasie okupacji niemieckiej z ugrupowaniami socjalistycznymi, wydającymi podziemne pisma "Płomienie" i "Droga". Poezja Baczyńskiego w dużej mierze oparta jest na jego własnym życiorysie. Autobiografizm ujawnia się przez to, że poeta był reprezentantem młodego pokolenia biorącego udział w wojnie. Wyraził w swojej twórczości tragiczne przeżycia swego pokolenia, a szanse ocalenia człowieczeństwa upatrywał w postawie patriotycznej, w humanizmie. Baczyński był też poetą uczucia miłosnego, wyrażając je w subtelnych lirykach skierowanych do młodej żony. Uczestnik powstania warszawskiego, zginął w walce przy Placu Teatralnym w pałacu Blanka.

Wiersz "Swoboda" nie jest utworem wojennym, ani erotykiem. Tytuł wiersza może nam podpowiedzieć co do treści utworu, bowiem swoboda kojarzy się przecież z przyjemnością i wolnością. W pierwszym wersach rzeczywiście możemy odnaleźć taki zapis. Utwór rozpoczyna się słowami: "Koń bryzgiem srebrnych dzwonków parska

w zieloną ruń jak wodę miękką".

Widok konia wzbudza w nas zawsze pozytywne uczucia i myśli. Koń może być tu symbolem wolności i swobody. W kolejnych wersach zapoznajemy się z przestrzenią i czasem- zielona ruń i świt. W drugiej zwrotce widzimy zwierzę, które biegnie przez las i polany. Swoboda może się tu kojarzyć z wolnością, słowo "wolny" określa drzewa ("drzewa są wolne w rudych lasach").

Również oczy są na "różowo rozbiegane" i "nozdrza sięgające kolan". Różowy kolor może się kojarzyć ze szczęściem pojmowania świata.

Balony są także symbolem wielkiej wolności oraz swobody.

W trzeciej strofie dany przedstawiony został obraz konia, który dotarł do "dźwięcznych stepów rozlewających się łanem błękitu". Teraz koń jest wolny, może "stanąć wysoko wyzwolony".

Utwór ukazuje drogę ku swobodzie, do wolności. Nie ma tu mowy o człowieku, możemy się domyślać, że prawdziwa wolność nie jest dla nas dostępna, możliwa jest tylko w świecie , w którym nie ma reguł i zasad. Człowiek jednak zawsze będzie musiał brać pod uwagę zdanie kogoś innego, liczyć się z ludźmi. Przyroda i zwierzęta nie muszą się borykać z takimi ograniczeniami. Nie ma wolności absolutnej, w której nie obowiązywałoby żadne prawo.