We współczesnym świecie, w którym życie uzależnione jest od pieniędzy pierwsze miejsce zajmuje zło, nieuczciwość i kłamstwo, Nie ma miejsca na prostych, skromnych i uczciwym ludzi. Słysząc o powszechnie panującej korupcji zarówno w Polsce jak i na całym świecie ci, którzy wyznają takie wartości jak miłość wzajemny szacunek do rodziny oraz całego otoczenia nie potrafią odnaleźć własnego miejsca. Są oni poniżani i wyśmiewani w szkole, czują się gorsi i niedoceniani. W późniejszym dorosłym życiu również są odrzuceni. Ci, którzy nie godzą się na panujące w około zwyczaje są traktowani jako wyjątek i zostają odrzuceni przez pozostałe społeczeństwo. Jednakże wartości, które mają w sobie zakorzenione są ważniejsze od przekupstwa, czy chęci polepszenia swego życia nieuczciwymi metodami. Niestety, niepokojący jest fakt, iż właśnie te, wydawać by się mogło, oczywiste zasady są postrzegane w negatywnym świetle.

Ludzie prości w rozumieniu naturalnie nie intelektualnym, ale duchowym nie potrafią wykazać zrozumienia dla zadziwiających zjawisk wśród społeczeństwa. Szukając recepty, w której można by znaleźć miejsce dla właśnie takich osób myślę, że nie należy szukać przyczyny w nich. Poglądy i zachowania ludzi prostych są bardzo cenne i moim zdaniem ważnym elementem jest w tym wypadku tolerancja oraz próba zrozumienia. Świat nie może składać się jedynie z ludzi dobrych ani też jedynie ze złych. Naturalnym jest, że każdy wyznaje w życiu różne priorytety. Istotnym jest, aby nie zabrnąć za daleko, nie zgubić sensu własnego życia. Ludzie prości są postaciami wyjątkowymi, ponieważ nie dają się zwieść kuszącym atrakcjom, jakie proponuje im życie. Za to należy ich doceniać i wspierać w ich postępowaniu. Nie powinno, się potępiać osób, które nie chcą skracać sobie drogi życiowej. Obserwując otaczającą mnie rzeczywistość myślę, że w przyszłości chciałabym zachować w sobie wartości, w jakich zostałam wychowania i ufam, że to pozwoli mi być uczciwym a zarazem prostym człowiekiem.