Kiedy słyszymy słowo "dom" dla każdego z nas ma ono inne znaczenie. Ważne jest przede wszystkim to, jakie mamy doświadczenia z tym związane. Jedni będą myśleć jedynie o budynku, w którym zamieszkują i z konieczności spędzają swój czas. Natomiast inni będą widzieć przed oczami wyobraźni kochającą się rodzinę, która niezależnie od miejsca przebywania potrafi stworzyć dobrą i miłą atmosferę. Wtedy okaże się, że dom, to przede wszystkim bliscy ludzie, którzy potrafią wspólnie dzielił swoje radości i kłopoty. Dla nich nie ma spraw nie do rozwiązania. Ponieważ się wzajemnie wspierają, więc tym samym mogą łatwiej przejść przez problemy dnia codziennego. Spróbuję rozszyfrować wszystkie znaczenia słowa "dom" i powiedzieć, które z nich jest najlepsze.

Podstawowym znaczeniem tego wyrażenia jest budynek mieszkalny. Należy zaznaczyć, że już od samego początku istnienia rodu ludzkiego istniała konieczność znalezienia schronienia przed zimnem i dzikimi zwierzętami. Te pierwsze jaskinie, ziemianki były prototypami domów. W nich zawierało się życie człowieka pierwotnego. Z czasem następowały stopniowe udogodnienia. Zmieniały się warunki życia, a wraz z nimi wygląd lokum. Człowiek zaczął bowiem panować nad siłami przyrody i wykorzystać coraz lepsze materiały do budowy swojego domu. Niezależnie od tego, we wnętrzu zaczęły się pojawiać dalsze ułatwienie. Wydzielono też poszczególne części budynku, do pełnienia odmiennych ról. W ten sposób powstała kuchnia, czy sypialnia. Jednak największy postęp nastąpił w XX wieku, kiedy nasze mieszkania zmieniły się w sposób zasadniczy. Pojawiło się w nich dużo przedmiotów codziennego użytku, które znacznie ułatwiają życie. Już dzisiaj nie trzeba się tak męczyć przy wykonywaniu codziennych obowiązków. Co więcej zwrócono uwagę na wygląd, estetykę pomieszczeń. Domy mogą mieć różne style, wszystko zależy od indywidualnej decyzji mieszkańca i wielkości jego portfela. Jednak nawet w bardzo nowoczesnym domu, także zasadniczą sprawą jest poczucie bezpieczeństwa i stworzenie komfortu życia.

Jednak na tym znaczenia tego słowa się nie kończą. Równie ważne jest to, kto zajmuje te pomieszczenia mieszkalne. Zazwyczaj w sąsiednich pokojach mieszkają członkowie jednej rodziny, połączeni więzami krwi. To powoduje, że powinni w miarę spokojnie, bez większych kłótni i niesnasek dzielić swoje obowiązki. W ten sposób dom kojarzy się przede wszystkim z rodziną, która zgodnie i harmonijnie żyje dzień po dniu. Wtedy mamy do czynienia z prawdziwą idyllą. Myślę, że w głębi duszy każdy z nas pragnąłby mieszkać w takiej miłej atmosferze. Wtedy łatwiej bowiem jest znaleźć spokojny kącik do nauki, wypocząć po trudach dnia i przygotować się do dalszych działań. Wiele tak naprawdę zależy od relacji, które powstaną między rodzicami, dziećmi i rodzeństwem. To oni są prawdziwą duszą domu. Dzięki nim z radością wracamy do domu, a jeśli istnieje konieczność dłuższego wyjazdu, to tęsknimy przede wszystkim do bliskich nam ludzi. Wtedy w myślach często wracamy do naszego mieszkania nawet z najdalszych krańców świata.

Dla niektórych dom jest jak raj. Kojarzą się z nim bowiem same dobre wspomnienia. Zwłaszcza gdy dorastamy, to czas beztroskiego dzieciństwa jest dla nas prawdziwą arkadią. Wtedy bowiem nie musieliśmy się martwić o wiele spraw, bo rodzice wykonywali za nas wiele obowiązków, niepokoili się o nas na każdym kroku. Co więcej starali się robić wszystko, aby żyło się nam jak najlepiej. Dokładali starań, aby omijały nas wszelkie problemy. Dlatego też z taką wdzięcznością myślimy o naszych rodzicach, a czas dzieciństwa pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Po raz kolejny okazuje się, ze większe znaczenie od budynku mają ludzie, którzy tam zamieszkują. Przecież właśnie dzięki nim możliwe są pozytywne odczucia. Jeśli natomiast ktoś ma złe skojarzenia z domem, to także wynika to z tego, z jakimi ludźmi tam się spotkał. Stworzenie wspólnoty, która sobie wzajemnie pomaga jest wyjątkowym darem i trzeba o niego się troszczyć.

Symbolicznym domostwem jest dla nas ojczyzna. Wszak mieszkamy na polskiej ziemi i czujemy się związani z tym miejscem. Łączy nas wspólna mowa i historia naszego narodu. Nie wolno zapominać, że nasi przodkowie musieli przelewać krew za nasz kraj. Działo się tak w czasie zaborów, gdy Polska na wiele lat zniknęła z map Europy i podobnie było w czasie II wojny światowej. Kiedy istniała taka konieczność, nasi rodacy ofiarnie i z wielkim oddaniem walczyli o trwanie naszego państwa. Powinniśmy być im za to wdzięczni. Co więcej należy również odczuwać dumę z faktu bycia Polakiem. Jeśli natomiast w naszej ojczyźnie dzieją się rzeczy złe, to trzeba z nimi walczyć, tak aby wszystkim nam żyło się dobrze. Oby kiedyś wszyscy czuli się we własnym kraju jak w domu, gdzie panuje szczęście i radość. Każdy z nas powinien się czuć odpowiedzialny za tą wspólnotę narodową, w której wyrastał. Przecież patriotyzm jest niezwykle ważną sprawą i nie wolno o nim zapominać. Jeśli natomiast trzeba, należy nawet oddać życie za swój kraj.

Wszystkie te znaczenia terminu "dom" są obecne w różnych dziedzinach sztuki i co jakiś czas dają o sobie znać. Właściwie zarówno pisarze, malarze, czy filmowcy próbowali zmierzyć się z tym tematem. Kiedy przeglądamy album z działami sztuki możemy porównać różne wyobrażenia domu. Także w literaturze wiele się mówiło o umiejętności budowania bliskich, rodzinnych więzów między ludźmi. Kiedy natomiast człowiek nie mógł znaleźć swojego miejsca na ziemi i stworzyć rodziny, tak jak w przypadku Judyma, to stawał się "bezdomny". Z kolei o innym problemie pisali romantyczni poeci. Ponieważ wielu z nich przebywało poza granicami kraju, na emigracji, więc dawali wyraz nostalgii w swej twórczości. Warto przypomnieć chociażby Adama Mickiewicza, który z taką tęsknotą pisał o kraju w "Panu Tadeuszu". Emigranci najlepiej rozumieli, jaką wartość stracili i dlatego tak usilnie o tym przypominali Polakom. Także pozytywiści piszący ku pokrzepieniu serc, wskrzeszali pamięć o swoim ojczystym domu, który wymaga licznych zmian. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę na czoło wysunęła się inna problematyka. Znowu powróciły kwestie związane z domem rodzinnym, o czym przekonamy się czytając "Ferdydurke", czy "Moralność pani Dulskiej". Należy także wspomnieć dzieła filmowe, gdzie co jakiś czas wracają wspomniane wątki. Szeroko tą kwestię opisuje serial o znaczącym tytule "Dom". W centrum uwagi znalazły się tam perypetie mieszkańców jednej kamienicy.

Wszystko to pokazuje, jak wiele może w sobie kryć to krótkie słowo "dom". W żadnym wypadku nie ogranicza się ono do budynku mieszkalnego. Ważniejsi są mieszkający tam ludzie, często stanowiący jedną rodzinę. To ta wspólnota decyduje o tym, jakie mamy wyobrażenia o domu. Jeśli wszystko dobrze się układa, to myślimy o nim jako o raju. Oby każdy z nas miał takie doświadczenia. W szerszym znaczeniu myślimy także o ojczystej ziemi, na której wyrastamy. To także nasz dom, o który powinniśmy się troszczyć, tak by wszystkim mieszkańcom żyło się jak najlepiej.