Kompleks Edypa - co to znaczy

Kompleks Edypa to pojęcie stosowane w psychologii, ale jego źródłem jest mitologia grecka i zawarta w niej historia. Edypa, mitologicznego władcy Teb. Termin ten, wprowadzony przez Zygmunta Freuda, jest związany z opisem rozwoju człowieka w pierwszym okresie życia. Kompleks Edypa oznacza naturalną fazę rozwoju psychiki chłopców, polegającą na przywiązaniu kilkulatków (3-6) do matki i jednoczesnym nieświadomym odbieraniu ojca jako rywala.

Kompleks Edypa - pochodzenie (mit o Labdakidach, "Król Edyp")

Określenie kompleks Edypa zostało zaczerpnięte z greckich mitów tebańskich, przedstawiających dzieje królewskiego rodu Labdakidów. Edyp był synem króla Lajosa i królowej Jokasty. Termin kompleks Edypa nawiązuje do skomplikowanej i tragicznej sytuacji, w jakiej znalazł się mitologiczny bohater.

Wyrocznia przepowiedziała królewskiej parze, że ich potomek zabije swego ojca, a potem ożeni się z własną matką. Aby temu zapobiec rodzice nowo narodzonego Edypa przekłuli mu pięty i porzucili związanego na górskim pustkowiu. Dziecko przeżyło, gdyż zostało znalezione przez pasterzy i oddane pod opiekę władcy Koryntu i jego żony (Polybos i Merope). Nadal ciążyła na nim klątwa, którą nazwano potem kompleksem Edypa.

Bohater nie wiedział, że nie jest wychowywany przez prawdziwych rodziców. Jako młodzieniec usłyszał od wyroczni w Delfach tę samą straszną przepowiednię. Odszedł więc z Koryntu, myśląc, że w ten sposób uniknie jej spełnienia. Jednak podczas wędrówki wdał się w awanturę z nieznajomym człowiekiem i jego świtą (nie wiedząc, że to jego ojciec, Lajos wraz z dworzanami) i zabił ich wszystkich. Po dotarciu do Teb, swej prawdziwej ojczyzny, w nagrodę za pokonanie Sfinksa dręczącego miasto, poślubił owdowiałą królową Jokastę, czyli swoją matkę.

Przepowiednia spełniła się i stała się później symbolem określonej sytuacji psychologicznej - kompleksu Edypa. Tragiczne skutki ojcobójstwa i kazirodztwa Edypa są opisane w dalszej części mitu o Labdakidach, przedstawił je także Sofokles w tragedii antycznej pt. "Król Edyp".