Dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem pochodzenia nazw różnych miast i miejsc, nazywana jest topomastyką. Zajmuje się ona poszukiwaniem źródła nazwy, która określa daną miejscowość.

Jak podaje jedna z popularnych internetowych encyklopedii - "Wikipedia" : "Siedlce - miasto we wschodniej Polsce w obrębie województwa mazowieckiego, położone nad rzeką Muchawką. Siedziba powiatu grodzkieg". Najstarszy przekaz o miejscowości pochodzi z 1448 roku. Na ukształtowanie przestrzenne dzisiejszych Siedlec miały najważniejszy wpływ cztery czynniki: powstanie wsi Siedlce, lokacja miasta na prawie magdeburskim w 1547 r. przez króla Zygmunta I Starego, założenie rezydencji magnackiej i włączenie okolicznych wsi lub ich części w granice administracyjne miasta. W pierwszym stuleciu swego istnienia miasto przeżywało dynamiczny rozwój. Obszar Siedlec wzrósł pięciokrotnie, rosła liczba mieszkańców, przybywało kupców i rzemieślników. Pierwszy okres rozwoju miasta w połowie XVII wieku przerwała wojna. Koniec tego burzliwego okresu spowodował podniesienie miasta z upadku. Siedlce zawdzięczały to przedstawicielom możnego rodu Czartoryskim, w których władanie przeszło miasto. Z fundacji Izabelii i Kazimierza Czartoryskich wybudowano w 1 poł. XVIII wieku kościół oraz pałac. Po upadku powstania kościuszkowskiego i dokonanym III rozbiorze Polski, Siedlce znalazły się w granicach zaboru austriackiego. W wieku XIX nastąpił okres szybkiego rozwoju miasta. Przyczyniło się do tego funkcjonowanie miasta, które stało się ośrodkiem administracyjnym.

Podczas powstania listopadowego 10 kwietnia 1831 r. w pobliskich Iganiach, wojska polskie stoczyły zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi. W 1846 r. został stracony Pantelon Potocki, który w Siedlcach próbował wzniecić powstanie. Siedlce i okolice stały się też terenem intensywnych działań zbrojnych w powstaniu styczniowym.

Po zakończeniu wojny Siedlce posiadały status miasta powiatowego w granicach województwa lubelskiego a następnie warszawskiego. W 1975 r. stały się stolicą utworzonego wtedy województwa siedleckiego, co nastąpiło w tym samym czasie, co powstanie dużych zakładów (przemysł ciężki, elektromaszynowy, dziewiarski i przetwórstwo owocowo-warzywne). Miasto rozwinęło się nie tylko pod względem gospodarczym, ale również rozbudowy swej infrastruktury mieszkaniowej i kulturalno-oświatowej. Sama nazwa miasta wywodzić się może od określenia "siedlisko", lub właściwie staropolskiego "siedliszcze", które oznaczało sioło albo osiedle, osadę, czyli miejsce , w którym możliwe było osadnictwo.