Skały magmowe – jeden z minerałów budujących skorupę ziemską. W klasyfikacji wyróżniającej pochodzenie skał, znajduje się obok skład osadowych i metamorficznych. Utworzone w procesie geologicznym nazywanym krystalizacją (powstawanie kryształu z fazy stałej, ciekłej lub gazowej) magmy wewnątrz ziemi lub zastygania (in. skały plutoniczne) i krystalizacji lawy na powierzchni ziemi (in. skały wulkaniczne). Wielkość kryształów zależna jest od szybkości zastygania magmy/lawy. Im szybsza jest prędkość zastygania, tym mniej wyraźny i większy kryształ.

Podział skał wulkanicznych:

Skały wulkaniczne dzielimy na:

  1. Głębinowe – krystalizują się w głębi ziemi (5-30 km) w procesie wolnego zastygania magmy. Ich struktura jest jawnokrystaliczna, tworzą się najczęściej duże, twarde i odporne na zniszczenie skały.

Przykłady: granit, sjenit, dioryt, gabro.

  1. Wylewne – krystalizują się z na powierzchni ziemi w procesie bardzo szybkiego zastygania lawy, Ich struktura jest skrytokrystaliczna, tj. trudna do wypatrzenia „gołym okiem” – właściwie brak kryształów, gdyż lawa zastyga szybko. Niektóre skały wylewne mają strukturę porfirową (np. porfir), co oznacza, że proces podziemnej krystalizacji został przerwany przez wybuch wulkanu.

Przykłady: bazalt, andezyt, melafir, trachit, latyt, dacyt, ryolit, porfir, obsydian, spilit.