Dedal pochodził z Aten i był artystą rzeźbiarzem i budowniczym a także wynalazcą. Jego rzeźbami zachwycali się współcześni mu odnosząc wrażenie, że dzieła te znajdują się w ruchu, żyją i poruszają się. To Dedal zaprojektował i zbudował labirynt na Krecie, w którym król Minos zamknął i ukrył przed światem swego syna Minotaura - pół byka, pół człowieka. Minotaur został zamordowany przez Tezeusza a wtedy Minos przekształcił labirynt w pałac, w którym od tej pory mieszkał. Król Minos bardzo cenił Dedala i nie chciał pozwolić mu odejść, gdy ten pragnął odwiedzić swą ojczyznę. Zbyt cenił talent Dedala, za dużo też Dedal znał tajemnic królewskich. Dedalowi w tej sytuacji pozostawała jedynie ucieczka. Wymyślił, że skonstruuje olbrzymie skrzydła za pomocą których wraz z synem Ikarem mógłby wydostać się z Krety. Były one wykonane z ptasich piór a połączone woskiem. Przed rozpoczęciem lotu Dedal ostrzegł syna, by ten nie wznosił się zbyt wysoko, gdyż słońce mogłoby roztopić wosk. Dedal leciał pierwszy i pokazywał drogę synowi. Dwaj niezwykli lotnicy wzbudzali ogromne zainteresowanie i poruszanie ludzi obserwujących ich z ziemi. Tymczasem Ikar upojony lotem zapomniał o ostrzeżeniach ojca i wzlatywał coraz wyżej a wtedy słońce roztopiło wosk. Ikar zaczął spadać i zginął, gdy spadł na ziemię. Ojciec odnalazł ciało syna a na pamiątkę wyspę, gdzie Ikar poniósł śmierć nazwano Ikarią, a otaczające ją morze Morzem Ikaryjskim.

Dedal po pochówku syna kontynuował podróż. Dotarł do Sycylii, gdzie zatrudniono go jako nadwornego budowniczego. Po wielu latach Minos zorganizował nawet wyprawę przeciwko Sycylii, by odzyskać Dedala, jednak w trakcie walk zginął.

Historia o Dedalu i Ikarze jest jedynie mitem, ale wykopaliska potwierdzają istnienie króla Minosa oraz pałacu - labiryntu na wyspie Krecie. Od imienia Minosa nazwano ówczesne osiągnięcia kulturą minojską lub egejską, która zniszczeniu uległa po najeździe Greków. Twórcami tejże kultury był lud niegreckiego pochodzenia, obejmowała ona wybrzeża i wyspy na Morzu Egejskim.