Pojęcie bajki

Bajka to krótka, najczęściej wierszowana, opowiastka że zwierzęcymi postaciami (choć wśród bohaterów występują czasem ludzie, rośliny i przedmioty).                                                                           Świat przedstawiony bajki konstruowany jest na zasadzie kontrastu (między postaciami, sytuacjami), a jej fabuła przekazuje morał- pouczenie, przestrogę, wskazówkę życiową.                                 Wśród bajek można wyróżnić historyjki z prostą fabułą (bajki narracyjne ) i bardziej zwięzłe pozbawione narracji powiastki ( bajki epigramatyczne).

Pojęcie alegorii:

Alegoria to motyw, który w dziele literackim ma obok znaczenie dosłownego także ukryte, domyślne. Może to być zdarzenie, postać, przedmiot.                                                                                             W bajkach alegoriami ludzkich cech są postacie postacie zwierzęce bohaterów (na przykład lis- przebiegłość, mrówka- pracowitość)                                                                                                                 W sztukach sowa to alegoria mądrości, waga sprawiedliwości. Od symbolu alegoria różni się tym,że wszyscy rozumiemy ją podobnie lub tak samo, zaś symbol wielorako.