Ałuny są podwójnymi siarczanami, podwójnymi solami metali jednowartościowych (Na, K) lub amonu (NH4) i trójwartościowych (Al, Fe, Cr) krystalizujących zazwyczaj z cząsteczkami wody.

Najpowszechniejszym, tego typu związkiem, jest ałun potasowo-glinowy o wzorze KAl(SO4)2 12H2O. Otrzymuje się go poprzez rozpuszczanie Al w H2SO4 i krystalizacji w obecności siarczanu potasowego.

Substancja ta jest stosowana w kosmetyce (np. wody po goleniu) i przy wyprawianiu skór (zwłaszcza w tak zwanym białoskórnictwie) oraz jako surowiec do otrzymywania innych soli.