Anna Dymna jest wybitną aktorką znaną z teatru i telewizji. Od wielu lat udziela się charytatywnie. W roku 2003 założyła swoją fundację, której jest prezeską i pełni tę funkcję całkowicie społecznie.

  Nazwę fundacji „Mimo wszystko” Anna Dymna zaczerpnęła tekstu, który został zamieszczony na przytułku dla dzieci w Kalkucie. Tekst mówi o tym, że ludzie postępują nielogicznie, nierozumnie, samolubnie, ale należy ich kochać mimo wszystko. Anna Dymna mówi, że w czasach, które nie sprzyjają pomocy, miłosierdziu, braterstwu, miłości trzeba jeszcze bardziej starać się kochać innych. Mimo osądzania, rozliczania, oskarżania, obrażania, mimo ciosów, niezrozumienia, znieczulicy – mimo wszystko. W taki właśnie sposób Anna Dymna postanowiła wraz ze swoimi przyjaciółmi, współpracownikami działać w fundacji.