Rzeczowniki odmieniają się przez liczby. Występują w formie:

Liczby pojedynczej, np. córka, koc, zdjęcie;

Liczby mnogiej, np. córki, koce, zdjęcia.

 

Każdy rzeczownik ma przypisany rodzaj. Tradycyjnie wyróżniamy:

  • Rodzaj męski, np. (ten) pan, dom, wieczór;
  • Rodzaj żeński, np. (ta) mama, ławka, przyjaźń;
  • Rodzaj nijaki, np. (to) dziecko, pole, cielę.

Rzeczowniki nie odmieniają się przez rodzaje. Aby określić rodzaj rzeczownika, najlepiej wziąć pod uwagę jego podstawową formę. 

Przykład: Uczniów interesują książki o różnorodnej tematyce.

Uczeń - ten - rodzaj męski; książka - ta - rodzaj żeński; tematyka - ta - rodzaj żeński.