Narrator opowiadający o tajemniczych wydarzeniach nad jeziorem Świteź nie ma pełnej wiedzy o bohaterach. Rozpoczynając opowieść, pyta: „Jakiż to chłopiec piękny i młody?/ Jaka to obok dziewica?”. Relacjonuje ich przygody i perypetie, ale niewiele o nich wie: „Młody jest strzelcem w tutejszym borze,/ Kto jest dziewczyna? – ja nie wiem”. Nie wie, skąd pochodzi, gdzie się oddala – Strzelec też tego nie wie. Sam pyta dziewczynę: „Jaką przybyłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice?”. Dziewczyna jest istotą bardzo tajemniczą. Narrator opisuje tylko to, co widzi, nie ma pełnej wiedzy ani o nich, ani o rozgrywających się wydarzeniach.