Inflacja - proces stałego wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce w danym okresie.

Rodzaje inflacji.

Według tempa:

- PEŁZAJĄCA (do 5 % rocznie)

- KROCZĄCA (5 do 15 % rocznie)

- GALOPUJĄCA (od 15 % do 150 % rocznie)

- HIPERINFLACJA (powyżej 150 % rocznie)

Według przyczyny:

- KOSZTOWA - pchana przez koszty

- POPYTOWA - ciągniona przez popyt

- STRUKTURALNA - popytowo-kosztowa