Zanim wynaleziono papier, ludzie pisali na glinianych tabliczkach, papirusie i pergaminie. Na tabliczkach ryto rylcem znaki i wypalano tabliczki lub suszono je na słońcu. Papirus wyrabiano z łodyg specjalnej rośliny, które cięli w paski, łączyli i suszyli. Pergamin robiono z wygładzonej zwierzęcej skóry.