Biblizm - to termin zawierający w sobie wyraz albo stałe połączenie kilku bądź kilkunastu wyrazów, o specyficznym odniesieniu ich do konkretnych fragmentów tekstów i obrazów Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Maja one zastosowanie w wielu współczesnych znaczeniach przenośnych, są czasami jedynie cytatem albo jakąś aluzją do konkretnych zdarzeń, które zostały przedstawione w Biblii.

Przykłady :

Salomonowa mądrość - ten zwrot biblijny użyty bywa na określenie niezwykłej, sprawiedliwej mądrości. Salomonowa mądrość to wielka mądrość, a salomonowy wyrok to często wyrok mądry i sprawiedliwy lecz zaskakujący.

"Wdowi grosz" to niewielka suma pieniędzy, to również niewielki dar składany komuś z serca kosztem swoich własnych wyrzeczeń, gest płynący z serca przez to niezwykły i bardzo cenny

Uczta Baltazara - Biblia przedstawia wielką ucztę, która została przygotowana przez wielkiego Baltazara, potężnego władcę Babilonii. Na tym przyjęciu posłużono się naczyniami sakralnymi. Zostały one nikczemnie zrabowane ze wspaniałej świątyni w Jerozolimie. Wydarzeniu temu towarzyszyło pojawienie się ogromnego napisu wieszczącego rychły upadek króla Baltazara. Związek frazeologiczny "uczta Baltazara" - określenie oznaczające z jednej strony wielka wspaniałą ucztę, a drugiej strony wieszczące katastrofalny finał imprezy określanej tym mianem. Tak wiec uczta Baltazara jest przepowiednia nieuchronnej klęski i katastrofy.

Kainowe piętno - etymologia tego wyrażenia odwołuje nas do biblijnych synów Adama i Ewy pochodzący ze Starego Testamentu. Kain ofiara wielkiej nieujarzmionej zazdrości staje się mordercą swego niewinnego brata Abla. Zwrot ten oznacza zawsze już osobę, która jest zbrodniarzem , mordercą, bratobójcą, czasami pod tym pojęciem kryje się jeszcze krajan rodak, którego tez określa się właśnie Kainem.

Sodoma i Gomora dwa biblijne miasta słynące jako wielkie siedlisko występku, gniazdo rozpusty, niemoralnego trybu życia mieszkańców żyjących w grzechu i wszelkiej możliwej bezbożności.

"Ziemia obiecana" to wspaniałe mlekiem i miodem płynące miejsce, kraina ziemskiej wspaniałej szczęśliwości.

"Hiobowa wieść" to bardzo smutna, wręcz tragiczna wiadomość zazwyczaj wiadomość o nieszczęściu.