Osobie, która musi na dłużej wyjechać z ojczystego kraju, na pewno jest smutno. W swoim kraju wszystko jest znane, wiadomo, jak się zachowywać, wszyscy mówią tym samym językiem i rozumieją się między sobą. Za granicą wszystko będzie nowe i obce. Trzeba będzie poznawać nowe osoby i uczyć się nowych zwyczajów. To jest szczególnie trudne, jeśli ktoś jedzie do jakiegoś bardzo dalekiego i innego kraju. Na pewno też taka osoba wie, że będzie bardzo tęsknić za rodziną i przyjaciółmi. Być może boi się, że nie będzie mogła wrócić, nawet jeśli będzie chciała. Decyzja o wyjeździe z pewnością jest bardzo trudna i mam nadzieję, że ani ja, ani nikt z moich bliskich nigdy nie będzie musiał jej podjąć.