Realizm magiczny to nurt w sztuce plastycznej oraz w literaturze, który zrywa z realizmem, wiernym odwzorowywaniem rzeczywistości. Dzieła odwoływały się do wyobraźni, niezwykłości, magii, marzeń sennych, legend, mitów, lokalnych wierzeń. Obrazy Chagalla zalicza się do tego nurtu, choć można w nich odnaleźć elementy symbolizmu i ekspresjonizmu.

  W obrazie „Spacer” elementy realistyczne występują obok nierealnych. Para wychodząca na spacer, siedząca na kocu – nie stanowi niczego dziwnego. Nieopodal rośnie drzewo – widać jego gałęzie, w oddali jest miasto, na wzgórzu pasie się koń. Atmosfera jest przesycona spokojem i radością. Elementem magicznym, nierealnym jest to, że kobieta unosi się w powietrzu, jest lekka jak ptak. Ten liryczny, nierzeczywisty obraz nie pasuje do znanej z obserwacji rzeczywistości. Kształty postaci są lekko zdeformowane, naruszona jest perspektywa i proporcje, miasto w oddali jest całe zielone. Wszystko to sprawia, że otoczenie, w którym znajdują się bohaterowie, jest nierzeczywiste, niemal baśniowe.