Ramy czasowe epoki pozytywizmu będą różniły się w zależności od tego, czy mówimy o czasie tej epoki w Europie, czy w Polsce.

Pozytywizm - ramy czasowe epoki w Europie

W Europie pozytywizm datuje się pomiędzy latami1850-1880. Pierwsza granica będzie tu oznaczała symboliczne wydarzenie związane ze śmiercią Balzaca i coraz wyrazistsze dochodzenie do głosu nowych idei. Znajduje to wyraz w publikowaniu dzieł takich jak Wykłady filozofii pozytywnej(1830-1842), Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej(1844) oraz Katechizm pozytywisty(1852). 

Nazwiska Augusta Comte’a, dzieła Henry’ego Thomasa Buckle’a, Herberta Spencera, Hippolyt’a Taine’a oraz Johna Stuarta Milla niosły wykład światopoglądu pozytywistów. Drugą z kolei granicę wyznacza symbolicznie śmierć Flauberta oraz wydanie Powieści eksperymentalnej Emila Zoli, który jest reprezentantem nowego - symbolizmu oraz preferuje naturalizm w sztuce.

Pozytywizm - ramy czasowe epoki w Polsce

W Polsce o początku nowej epoki zadecydowała data tragicznego finału powstania styczniowego, którego klęska była ostatecznym argumentem za odejściem od modelu patriotyzmu preferowanego przez romantyzm. 

Epokę tę zatem umieszcza się między rokiem 1863 a 1880. Ta druga data oznacza czas, gdy zadebiutowali moderniści, zdecydowanie reprezentujący już nową epokę, w ideałach powracającą do romantyzmu właśnie.