Już od początku istnienia cywilizacji nauka odgrywała istotną rolę w życiu człowieka. Dzięki niej stało się możliwe poznanie otaczającego nas świata i wykorzystywanie tej wiedzy do ułatwiania funkcjonowania ludzi. Lew Tołstoj powiedział: „Nauka to pokarm dla rozumu”. Jak najbardziej zgadzam się z tym stwierdzeniem. Niestety droga do sukcesu wielu naukowców nie należała do łatwych. W mojej pracy chciałabym przedstawic trudności, jakie musiały pokonac te wybitne jednostki. Moim zdaniem twórcy dzieł kultury przedstawiają naukowców, jako osoby, które borykają się z problemami.

Należy zaznaczyc, że odkrycia mogą być wykorzystane do złych celów, co jest w stanie wpędzic badaczów w poczucie winy. Dowiodę tego na podstawie sytuacji profesora Waltera Sonnenbrucha ukazanej przez Leona Kruczkowskiego w dramacie pt. „Niemcy”. Akcja utworu ma miejsce podczas II wojny światowej, w 1943r. I pokazuje sposoby postrzegania wojennej rzeczywistości przez różnych Niemców. Profesor Sonnenbruch to szanowany autorytet w dziedzinie biologii. Należy do przedstawicieli narodu niemieckiego, którzy uważają, że wojna to szaleństwo, ale nie chce mieć nic wspólnego z ruchami oporu. W ostatnim akcie były uczeń uczonego, uciekinier z obozu koncentracyjnego Joachim Peters wyjawia mu, że wyniki jego badań są wykorzystywane przez Niemców do morderstw. Ta informacja budzi poczucie winy w dotychczas obojętnym naukowcu. Opisane przez Kruczkowskiego okoliczności idealnie obrazują, z jakimi trudnościami może zmagac się uczony. Niestety badacze nie zawsze są w stanie przewidziec, że ich odkrycie ktoś wykorzysta do niewłaściwych celów.

Warto zauważyc, że człowiek nauki może się spotkac z nieprzychylnością otoczenia wobec swojej osoby. Słusznośc tego argumentu udowodnię na podstawie scen z filmu pt. „Maria Skłodowska-Curie” reżyserii Marie Noelle. Szczególnie to widac, kiedy tytułowa bohaterka prosi o możliwośc prowadzenia wykładów na Sorbonie po śmierci męża, a w odpowiedzi słyszy następujące słowa: „Profesorskich tytułów się nie dziedziczy.” Jednak moim zdaniem, najbardziej upokarzającym momentem dla Skłodowskiej była propozycja romansu złożona przez Emile Amagat w zamian za jego poparcie dla niej podczas rekrutacji na Akademię Nauk. Te zdarzenia przedstawiają, w jaki sposób otoczenie traktowało Marię. Uważano ją jedynie jako dodatek do jej małżonka Piotra Curie, a po jego śmierci już nikt się z nią nie liczył. Jednak ta niezłomna kobieta nie poddała się i zdobywając samodzielnie nagrodę Nobla udowodniła całemu światu, że będąc przedstawicielką słabej płci może osiągac takie same sukcesy naukowe jak mężczyźni.

Nie wolno zapomniec, że naukowcy czasami zmagają się z problemami finansowymi. Potwierdza to sytuacja profesora Geista ukazana przez Bolesława Prusa w powieści pt. „Lalka”. Ten człowiek dokonał tak fenomenalnych odkryc w naukach przyrodniczych, że uznano go za wariata i zakończono z nim współpracę. W związku tym aby kontynuowac prace nad swoimi badaniami musiał wydawac na nie własne pieniądze, aż w końcu ich zabrakło. O realiach swojego życia opowiadał Wokulskiemu, któremu swój los opisał w następujących słowach: „Porobiłem wielkie odkrycia w chemii, stworzyłem nową naukę, wynalazłem nieznane materiały przemysłowe, o których ledwie śmiano marzyc przede mną. Ale... brakuje mi jeszcze kilku niezmiernie ważnych faktów, a już nie mam pieniędzy. Cztery fortuny utopiłem w moich badaniach, zużyłem kilkunastu ludzi; dziś zaś potrzebuję nowej fortuny i nowych ludzi...”. Położenie Geista pokazuje, jak wielką przeszkodą w prowadzeniu działalności naukowej jest brak funduszy, ponieważ bez nich naukowiec nie mógł dalej prowadzic swoich prac.

Uważam, że udało mi się dowieśc, że twórcy dzieł kultury przedstawiają naukowców jako osoby, które borykają się z problemami. Każdy z przedstawionych przeze mnie uczonych zmagał się z inną trudnośc związaną ze swoimi działaniami na rzecz polepszenia bytu ludzi. W przypadku Geista ograniczeniem były tylko pieniądze. Natomiast Maria Skłodowska-Curie musiała pokazac społeczeństwu, że kariera naukowa kobiety jest możliwa i może ona osiągac takie same sukcesy, jak mężczyźni. Z kolei profesor Sonnenbruch miał zarówno pieniądze jak i cieszył się powszechnym szacunkiem, jednak jego odkrycia zostały wykorzystane do bestialskich mordów niewinnych ludzi, co sprawiło, że poczuł się za to odpowiedzialny, a także współwinny.