Chochoł, który na weselu zjawia się na wezwanie państwa młodych, jest odpowiedzialny za pojawienie się kolejnych widm i zjaw.

Dramat operuje różnymi kategoriami symboli : przedmiotów, bohaterów i sceny.

Chochoł i jego urok rzucony na gości weselnych powoduje, że ich wewnętrzne odczucia zostają personifikowane.

Widmo- to narzeczony Marysi, malarz francuski, który zmarł z powodu suchot. Jego duch pojawia się na uroczystości i wspomina wspólnie spędzone chwile z ukochaną. Widmo uzewnętrznia duchowe życie Marysi, której przybycie zjawy dawnego kochanka napawa radością lecz też z drugiej strony obawia się go. Marysia już uporała się z żalem po jego starcie. Symbolizuje on utraconą miłość. Dawna miłość spowodowała dylematy dziewczyny,

która ma opory przed wspólnym życie z Wojtkiem.

Stańczyk- zjawia się Dziennikarzowi, członkowi organizacji "Stańczyków", redaktorowi "Czasu". Symbolizuje on mądrość i patriotyzm. Stanowi głoś wewnętrzny dziennikarza , który wg niego jako inteligent powinien przodować narodowi i wskazywać na niebezpieczeństwa płynące z bierności Polaków. Dziennikarz jest dekadentem, pragnącym umrzeć , zdolnym tylko do słownych postanowień a brakuje ich praktycznych realizacji.

Z drugiej strony czeka na katastrofę, którą poruszyłaby narodem, aby obudzić go ze snu. Uświadamia sobie, że jego droga życiowa była złą. Pomysł pojednania się inteligencji z ludem jest w jego mniemaniu niewłaściwym, fałszywym. Stańczyk, który sceptycznie przygląda się deklaracjom słownym Dziennikarza, przywołuje wspomnienia czasów Jagiellonów. Wręcza Dziennikarzowi kaduceusz Polski ,jednak jest to gest ironiczny.

Rycerz- reprezentujący wewnętrzne pragnienia poety symbolizuje honor ,miłość do ojczyzny

, siłę, męstwo , wolę zwycięstwa i zwiastuje odrodzenie oraz przywałuje czasy panowania Jagiełły. Tych cech pragnie tak bardzo poeta, który w oczach Rycerza jest nędzarzem. Artysta przeżywa cierpienia z powodu swojej twórczości, która stanowi odbicie ducha czasu. Nie chce on stworzyć wielkiego dzieła. Zabieg ten ma na celu osądzenie wynaturzonej poezji okresu młodej polski. Mimo , że poeta ma warunki do tego aby stanąć na czele narodu w drodze o odzyskanie niepodległości, to jednak nie jest w stanie tego dokonać. Rycerz jest także symbolem mocy poezji, która ma zdolność wpływania na społeczeństwo.

Hetman- jest duchem Branickiego, który był człowiekiem nie szanującym ludu i ze skłonnościami do butności i dumy. Symbolizuje zakłamanie, zdradę, magnacką pychę i te przywary są mu zarzucana przez pana młodego. Polska nie jest w stanie udzielić mu pomocy ponieważ zaprzedał swoją własna ojczyznę złym mocom. Hetman wyjaśnia czyn pana młodego- ślub z kobietą z ludu, była powodem chłopomanii a nie pragnienia pojednania inteligencji ze wsią.

Upiór- duch Jakuba Szeli zjawia się na weselu, cały we krwi, co świadczy o jego przywództwie na czele powstania chłopskiego, gdzie wielu zabił i pragnie się z tej krwi obmyć. Przypomina on zimnego trupa. Najważniejsze dla niego były dobra materialne. Ukazuje się Dziadowi, który stara się go przepędzić. Szela symbolizuje dawną , krwawą zemstę dokonaną na szlachcie przez lud.

Wernyhora- zszedł z obrazu Matejki i zjawił się przed Gospodarzem ,któremu wręczył złoty róg. Wernyhora jest wieszczem, przewidującym przyszłość. Zwiastuje on czyn i wolność Polski.

Złoty róg-symbolizuje walkę, działanie, poruszenie ludzi. Niestety , Gospodarz oddał róg Jaśkowi, który go zgubił co sprawiło, że do czynu nie doszło. Wernyhora krytykuje inne zbrojne wystąpienia podczas , których liczono na cud. Szansa została więc utracona . Złoty róg wskazuje także na braterstwo i solidarność chłopstwa.

Czapka z piór- symbol zainteresowania przyziemnymi, błahymi rzeczami , przestroga aby spraw osobistych nie stawiać wyżej w hierarchii aniżeli tych tyczących się państwa.

Sznur- symbol niewoli.

Dzwon Zygmunta- symbol minionej świetności Polski

Kosy postawione na sztorc- odnoszą się do racławickiego mitu, symbolizują gotowość walki

Chocholi taniec- oznacza uśpienie, bierność i niemoc polskiego społeczeństwa.

Najbardziej psy mistyczną sceną dramatu, jest ta, w której zjawia się ponownie chochoł. Goście zebrani w weselnej chacie, czyli Polsce, są przedstawicielami całego kraju. Tam napotykają na siebie różne problemy i sporne kwestie. Osoby dramatu symbolizują tradycję i przeszłość.

Wesele jest więc literacką analizą polskiego społeczeństwa a taniec chochoła na końcu dzieła ,stanowi pesymistyczny o nim wniosek. Krzak, pozbawiony życia, pokryty słomą w czasie zimy, odnosi się do słabości narodowej. Jednak w tym miejscu pojawia się też nadzieja- Polska może odzyskać swoją wolność, tak jak roślina , która wiosną powróci do życia i rozkwitnie latem.