NATURALIZM Naturalizm kierunek literacki, który powstał w XIX w. we Francji. Jego głównym założeniem było wierne rejestrowanie rzeczywistości bez jej oceny czy interpretacji oraz uwydatnienie ciemnych stron życia ... Czytaj dalej Słownik historyczny - prąd literacki zapoczątkowany we Francji. Tematyka utworów czerpana z obserwacji istoty ludzkiej, jej anatomii. Zainteresowanie brzydotą, procesami fizjologicznymi, stanami chorobowymi; ,,bestializacja" człowieka.

IMPRESJONIZM - próba uchwycenia ulotnej chwili, zatrzymania danego momentu i pokazania jego piękna. Malarze i pisarze starają się uchwycić wrażenie za pomocą gry świateł lub poprzez subiektywną narrację.

Sama nazwa prądu pochodzi od tytułu przełomowego obrazu C. Moneta: Impresja. Wschód słońca.

SYMBOLIZM Symbolizm kierunek w literaturze i sztuce końca XIX w. odwołujący się do intuicji, przeżyć emocjonalnych i stanów mistycznych jako środków poznania, posługujący się symbolem jako głównym ... Czytaj dalej Słownik historyczny - kierunek będący odpowiedzią na impresjonizm, wyraźne przeciwstawienie się poglądowi, że należy wiernie i obiektywnie przedstawiać świat. Dla symbolistów powinien przede wszystkim wyrażać pewne idee, a pomóc mu w tym może operowanie symbolami. W Polsce symbolizm związany był głównie z walka o niepodległość narodu.

SECESJA Secesja kierunek w sztuce europejskiej i amerykańskiej, charakterystyczny dla końca XIX w., będący efektem poszukiwań artystycznych, jakie miały miejsce na przełomie wieków, a dotyczących głównie ... Czytaj dalej Słownik historyczny - nurt rozpowszechniony w Europie u schyłku XIX w. Chęć stworzenia jednego, uniwersalnego i nowoczesnego stylu, który swoim zasięgiem miałby objąć wszystkie dziedziny sztuki. Wyróżniki styku secesyjnego: dekoratywność, asymetria, kształty wysmukłe lekkie, barwy stonowane, najlepiej pastelowe, częsty motyw kwiatu lilii i orchidei oraz łabędzia i pawia.