Charlie Marlow - jest głównym bohaterem utworu oraz narratorem (pierwszoosobowym i subiektywnym) opowieści o swym pobycie w Afryce. Marynarz ze statku (narrator główny) mówi o nim: "Marlow siedział na rufie, oparty o bezanmaszt. Zapadnięte policzki, żółta cera i proste plecy nadawały mu wygląd ascety. Z opuszczonymi ramionami i dłońmi wierzchem odwróconymi ku górze, przypominał bożka". 

Bohater to kapitan statku i nietypowy marynarz: "Spośród nas tylko on wciąż jeszcze "poświęcał życie morzu". A jednak można mu było zarzucić, iż nie był typowym reprezentantem swojej profesji. Był marynarzem, lecz zarazem i wędrowcem [...]". Marlow potrafi świetnie opowiadać, jest artystą, pisarzem, człowiekiem myślącym. Wszystko, co obserwuje, poddaje głębszej analizie. 

Bohater podróżuje w głąb Afryki i spotyka ludzi o różnych charakterach. Interesuje go postać Kurtza, który posiada charyzmatyczną siłę, a dla krajowców jest kimś w rodzaju szamana. Marlow, nieoczekiwanie dla siebie samego, staje się odpowiedzialnym za jego dobre imię, mimo że zdaje sobie sprawę ze zła, jakie zrodziła w tym człowieku dominacja wśród Murzynów. 

Bohater mówi: "Nie zdradziłem pana Kurtza, bo tak było mi sądzone. Było mi pisane, że mam zostać wierny marze, którą sam sobie wybrałem. Bardzo pragnąłem samodzielnie rozprawić się z tym cieniem i do dziś nie wiem, dlaczego tak zazdrośnie strzegłem przed innymi osobliwej goryczy owego doświadczenia". Marlow jest człowiekiem, który potrafi dostrzec w człowieku zło i dobro. 

Bohater ten cechuje się cierpliwością, wytrwałością w dążeniu do celu, systematycznością w działaniu. Lubi wyzwania, nie boi się podejmować trudnych zadań. Kieruje nim pasja poznawcza. Posiada silnie rozwinięty zmysł obserwacyjny. Marlow jest życzliwy wobec innych ludzi. Pomaga Rosjaninowi przy dyskretnym opuszczeniu stacji, do końca strzeże pamięci Kurtza. 

Zwraca uwagę na sposób traktowania ludzi o innym kolorze skóry oraz innej kulturze. Ujawnia słuchaczom, iż biali demonstrowali swą wyższość nad czarnoskórymi, których określali w sposób pogardliwy. Historia, którą opowiada jest doskonałą okazją do przedstawienia złożonej psychiki człowieka, jego zmienności, dążenia do władzy, pogoni za bogactwem, skłonności do ulegania pokusom. 

Kurtz - wiemy o nim tyle, ile przekazał nam Marlow. Prototypem tej postaci był człowiek, także uwielbiany przez Murzynów, którego Joseph Conrad zabrał na pokład statku, wracając z rejsu do Konga. Kurtz jest przez ludzi określany bardzo różnie. Księgowy w jednej ze stacji firmy nazywa go "agentem pierwszej klasy", który "kieruje bardzo ważną placówką handlową w centrum "zagłębia kości słoniowej" i wysyła jej więcej, niż inni agenci razem wzięci". 

Dyrektor stacji wyraża się o nim podobnie, lecz tak naprawdę nie jest jego zwolennikiem. Kurtz to postać niezwykle zagadkowa. Jego metody działań nie są do końca znane, lecz cieszy się on nieskazitelną opinią. Według innych jest to osoba wybitna, wyjątkowa i utalentowana. Postać ta fascynuje też Marlowa.

Kurtz wywiera ogromny wpływ na tubylców. Jest przez nich uwielbiany, otaczany wręcz boską czcią. Kłaniają mu się i wypełniają jego polecenia. Wśród Murzynów uzyskuje pozycję dominującą, dzięki czemu może zdobywać ogromne ilości kłów słoni. Kurtz Afrykańczyków traktuje instrumentalnie, nie mają oni żadnych praw. Podobnie jest z białymi, którzy mu podlegają, Rosjanina chciał pozbawić życia z powodu kości słoniowej. 

Kurtz to postać kontrowersyjna. Pragnie nieść oświatę dzikim, lecz tak naprawdę wszystko, co robi ma służyć jego sławie i zyskom. To postać żądna władzy, utalentowana, doskonale zorganizowana, ambitna, bezwzględna w dążeniu do celu, fascynująca i niezwykle tajemnicza. Kurtz to człowiek stwarzający pozory i uciekający się do górnolotnych haseł. Tak naprawdę to dyktator, przedstawiony w utworze jako symbol ciemności i uosobienie zła. Jest postacią zdecydowanie negatywną. 

Rosjanin - to postać epizodyczna, młody marynarz wyglądający jak arlekin. Zajmuje się chorym Kurtzem. Jest nim zafascynowany, uwielbia go, wobec jego działań jest bezkrytyczny. 

Dyrektor stacji centralnej - to przeciwnik Kurtza, zazdrości mu kariery i knuje przeciwko niemu. Jest człowiekiem fałszywym, podstępnym, pragnącym zdobyć jak największy majątek. 

Narzeczona Kurtza - osoba dobra, szlachetna. Wobec ukochanego jest lojalna, wiernie czeka na jego powrót. Idealizuje postać Kurtza, uważa go za osobę niezwykłą, która wypełnia niebezpieczną misję. Żyje złudzeniami, śmierć narzeczonego przeżywa ogromnie.