Nie istnieje taki język, w którym mogliby porozumiewać się wszyscy mieszkańcy Ziemi. Język, w którym mówimy, zależy od tego, z jakiego kraju pochodzimy. Możemy oczywiście uczyć się różnych języków obcych (np. francuskiego, angielskiego czy niemieckiego), ale nikt nie jest w stanie nauczyć się wszystkich języków, w którymi posługują się  ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum na całym świecie. Często zdarza się jednak, że jakieś słowa z innego języka "przechodzą" do naszego języka ojczystego. Są wtedy używane na takich samych prawach, jak wyrazy polskie. We współczesnym świecie najwięcej do naszego języka przechodzi słów, które są przejęte z angielskiego - to teraz najbardziej popularny i znany język. Współczesna rzeczywistość wymaga, żeby każdy człowiek znał przynajmniej jeden język obcy, dlatego coraz częściej w naszym ojczystym języku pojawiają się wyrazy obce. Przykładem może być amerykańskie słowo "Halloween" - nazwa święta obchodzonego w Stanach Zjednoczonych, podczas którego ludzie przebierają się za duchy i potwory. Do Polski przywędrowało zarówno samo słowo, jak i zwyczaj. Dlatego, że w Polsce pojawił się nowy obyczaj, trzeba było znaleźć słowo, które będzie go określało - "pożyczono" więc od Amerykanów oryginalny wyraz.

Często używanie wyrazów obcych kojarzy się z czymś pozytywnym, oznacza to, że ktoś jest dobrze wykształcony, posiada wysoką pozycję społeczną i wiele podróżuje.

Wiele słów, które pochodzą z języków obcych, jest używanych przez młodzież, która właśnie w ten sposób lubi się ze sobą komunikować. Młodzi ludzie nie wyobrażają już sobie chyba, że można by mówić wyłącznie "czystą" polszczyzną. Dlatego właśnie w języku polskim pojawia się coraz więcej obcych słów związanych ze słownictwem używanym przez uczniów.

Chcę teraz przedstawić zalety stosowania obcych słów i zwrotów w języku polskim. Najczęściej taki obcojęzyczne zapożyczenia przechodzą do języka specjalistycznego - dlatego właśnie warto je znać. Bez ich znajomości trudno byłoby nam poruszać się po tajnikach poszczególnych dziedzin życia i nauki. Poza tym wiele urządzeń i różnego rodzaju produktów wytwarzana jest poza naszym krajem i ich nazwy zostają wraz z nimi wprowadzone do naszego kraju. Dlatego właśnie tak często musimy mieć do czynienia ze słowami obcego pochodzenia.

Ostatnim argumentem, jaki przytoczę jest fakt, że bardzo wiele wyrazów obcych coraz częściej pojawia się w różnego rodzaju mediach. Na przykład dla telewizji najważniejsza jest wysoka oglądalność, dlatego prezenterzy używają często najmodniejszych słów - a więc tych, które pochodzą z języków obcych. Już sam tytuł programu podany jest w jakimś obcym języku, ponieważ ma przyciągnąć przed ekrany telewizyjne, jak największą liczbę osób.

Uważam, że argumenty, które zostały przeze mnie przytoczone są trafne i przekonują do tego, że postawiona przeze mnie teza jest słuszna i prawdziwa - oby tylko język polski nie został zdominowany przez wyrazy, które pochodzą z języków obcych.