Co to są przedrostki?

Przedrostki, inaczej prefiksy - to w nauce o języku cząstki wyrazowe występujące przed wyrazem podstawowym, do którego są przyłączone. Przedrostki są morfemami, czyli najmniejszymi fragmentami wyrazów posiadającymi znaczenie. Przedrostki zalicza się do grupy morfemów słowotwórczych, niesamodzielnych.

Przedrostki mają znaczenie w słowotwórstwie, gdyż przy ich użyciu możliwe jest tworzenie wyrazów pochodnych. Podobną funkcję pełnią przyrostki (sufiksy) i różne rodzaje zrostków (afiksów). Język polski jest wyjątkowo bogaty w przedrostki,  dzięki czemu z jednego słowa podstawowego można za pomocą odpowiedniego doboru przedrostków zbudować wiele nowych słów o różnych znaczeniach, np. przy-biegać, w-biegać, do-biegać, wy-biegać, z-biegać, ale też za-biegać (o coś), u-biegać (kogoś).

Przedrostki - zasady pisowni

Poprawna polszczyzna wymaga, aby wszystkie przedrostki (zarówno rodzime, jak i zapożyczone) pisać łącznie z wyrazami pospolitymi, bez względu na to, jaka to część mowy, np. aspołeczny, bezpretensjonalny, bezpłatnie, eksminister, międzynarodowy, nadużywać, minirecenzja, okołorównikowy, ponadtysiącletni, superforteca, ultraradykalny, ogólnokrajowy, wiceprzewodniczący, znormalizować.

Przedrostki - wyjątki w pisowni

- gdy dołączamy przedrostki do nazw własnych, oddzielamy je łącznikiem, np. pseudo-Amerykanin, super-Europejczyk, eks-Brytyjczyk

- w pisowni przedrostka około- w znaczeniu "wokół", "w pobliżu" konieczne jest odróżnienie go od partykuły około oznaczającej "mniej więcej", którą z przymiotnikami i przysłówkami należy pisać rozdzielnie, np. około godzinne oczekiwanie, około dwuipółroczne dziecko

- przedrostki niby- quasi- dołączamy do innych wyrazów łącznikiem, np. niby-artysta, niby-egzotyczny, quasi-naukowy, chyba że są to terminy z zakresu nauk przyrodniczych, np. nibynóżki, nibykobra, nibygwiazda.