Co to jest interpunkcja

Interpunkcja to zespół pisemnych znaków (interpunkcyjnych, czyli przestankowych), które umieszcza się w odpowiednich miejscach tekstu, między poszczególnymi słowami w celu graficznego zaznaczenia intonacji wypowiedzi, rytmu, tempa oraz akcentu wyrazowego i zdaniowego. Interpunkcja to także reguły stosowania znaków interpunkcyjnych.

Interpuncka - funkcje

Głównym zadaniem, jakie ma do spełnienia interpunkcja, jest funkcja komunikatywna, co oznacza, że dzięki interpunkcji wypowiedź pisemna, jest zrozumiała dla odbiorcy. Dzięki znakom interpunkcyjnym tekst jest jednoznaczny i nie pozostawia wątpliwości co do swojego sensu. Interpunkcja ułatwia głosowe odtworzenie zapisanego tekstu, umożliwiając jego właściwą interpretację.

Znaki interpunkcyjne i ich funckje

Na polską interpunkcję składa się dziesięć znaków interpunkcyjnych i zasady użycia każdego z nich. Wśród znaków przestankowych rozróżnia się kilka grup pod względem funkcji, jaka jest im przypisana przez zasady interpunkcji, (niektóre mają ich więcej niż jedna). Są to:

- znaki oddzielające (kropka, przecinek, średnik), spełniają podstawowe zadanie interpunkcji, czyli zaznaczają koniec wypowiedzenia lub rozdzielają jego elementy

- znaki prozodyczne (wielokropek, myślnik, pytajnik), sygnalizujące cechy mowy takie jak przerwanie wypowiedzi, pauza, określona intonacja

- znaki emocji (wykrzyknik, pytajnik, myślnik, wielokropek), mające za zadanie oddawać uczucia nadawcy przekazywane w wypowiedzi

- znaki opuszczenia (wielokropek, myślnik), zaznaczające, że jakiś fragment wypowiedzi został pominięty

- znaki wyodrębniające, które sygnalizują wprowadzenie do tekstu szczególnego elementu, np. cytatu, wyliczenia, wyjaśnienia itp. (dwukropek) lub wyodrębniają pewien fragment (cudzysłów, nawias okrągły i kwadratowy, ale także dwa przecinki czy myślniki).