Młodość

Zygmunt Krasiński urodził się w 1812 roku w Paryżu. Pochodził z wysokiego stanu, jego matką była księżna Maria Radziwiłłówna, a ojcem generał Wincenty. Jako potomek magnackiej rodziny miał ułatwiony dostęp do edukacji. Wychowywano go w Opinogórze, siedzibie rodu. Radziwiłłówna zmarła, gdy Zygmunt miał 10 lat i kształceniem syna zajął się ojciec.

Edukacja

Swoją ścieżkę szkolnictwa Krasiński rozpoczął już jako dziecko, w domu w Opinogórze, a potem Warszawie. Kształcił się pod okiem pisarza Józefa Korzeniowskiego oraz Piotra Chlebowskiego. Wcześnie dostał się do dobrego liceum i poszedł na Uniwersytet Warszawski. 

Studentem prawa nie był jednak długo: nie wziął udziału w patriotycznej demonstracji na pogrzebie prezesa Sądu Sejmowego, za co został wykluczony przez innych uczniów. Opuścił Polskę i udał się do Szwajcarii, gdzie pierwszy raz zetknął się z myślą i twórczością romantyków. Ogromny wpływ na jego poglądy miał przede wszystkim ojciec. Pod jego wpływem nie brał udziału w powstaniu listopadowym oraz manifestacjach, czego później żałował. Także małżeństwo z Elizą Branicką zostało zawarte za namową Wincentego. 

Aby uwolnić się od wpływu ojca zaczął podróżować po świecie: przebywał w Niemczech, Włoszech i Francji. Tam nawiązał kontakty z różnymi twórcami, m.in. Adamem Mickiewiczem oraz Juliuszem Słowackim. W europejskich miastach wiązał się w romanse, z czego najważniejszym był ten z Delfiną Potocką. 

Poważna choroba oczu, grożąca nawet ślepotą, utrudniała jednak twórcy kontakty towarzyskie. Był zmuszony dużo czasu spędzać w ciemnym pokoju, gdzie oddawał się rozmyślaniom. W 1848 roku wraz z Cyprianem Kamilem Norwidem bronił papieża podczas rewolucji w Rzymie. Zmarł w 1859 roku w Paryżu i został pochowany w Opinogórze.

Najważniejsze dzieła Krasińskiego

1828 r.- "Grób rodziny Reichstalów"

- debiut Krasińskiego

-  powieść gotycka

1830 r.- "Władysław Herman i jego dwór"

-  trylogia historyczna

1835 r.- "Nie-Boska Komedia"

-  dramat romantyczny, składający się z dwóch części: dramatu rodzinnego i społecznego

-  poruszenie kwestii dotyczących poezji i roly poety błogosławionego

- konflikt społeczny; podkreślenie rozbieżności między arystokracją, a demokracją

- dwie niepełne racje, reprezentowane przez hrabiego Henryka i przywódcy powstańców Pankracego nie mają znaczenia w obliczu siły wyższej, racji uniwersalnej, symbolizowanej przez Boga

1843 r.- "Przedświt"

Cechy charakterystyczne twórczości Krasińskiego

- zajmował się zarówno pisaniem wierszy, jak i dramatów oraz powieści

-  w jego twórczości podkreślone są różnice pomiędzy stanami, dylematy polityczne i rozbieżności między demokracją, a arystokracją

-  skupienie na śmierci i cierpieniu (m.in. obraz obozu rewolucjonistów w "Nie-Boskiej Komedii")

-  poeta zajmuje się, mającym dla niego ogromne znaczenie, konfliktem między normalnym życiem, a pragnieniem romantycznej walki narodowowyzwoleńczej

- ważnym typem twórczości Krasińskiego jest także jego epistolarna spuścizna: zostawił po sobie ponad trzy i pół tysiąca listów skierowanych do ojca, przyjaciół i kochanek. Zawartych jest w nich wiele informacji dotyczących codziennego życia poety, jego problemów oraz zagadnień polityczno-społecznych

-  Krasińskiego zalicza się powszechnie do grona Trzech Wieszczów literatury polskiej (wraz z Juliuszem Słowackim i Adamem Mickiewiczem)