Leonardo da Vinci urodził się w 1452 roku, był jednym z najwspanialszych artystów renesansowych. Wśród Rafaela i Michała Anioła był najstarszym z tych trzech twórców. Urodził się jako syn zamożnego notariusza, a swe wykształcenie zdobywał w warsztacie Verrocchia zdobywając doświadczenie zarówno w rzeźbie i malarstwie. Pierwszym wielkim dziełem Leonarda jest Madonna w grocie z roku 1483 obraz znajdujący się obecnie w Luwrze. Znajdują się w tym obrazie wszystkie charakterystyczne cechy malarstwa Leonarda da Vinci. A są to postacie wrysowane w figurę trójkąta, swoboda ruchu, a nawet jego niepokój w granicach kontrolowanej i uporządkowanej przestrzeni, silnie podkreślenie cienia, po to aby oddać plastykę i wyrafinowanie wyrazu twarzy człowieka. Leonardo ukazuje również ekspresyjne ruchy ciała, gesty rąk unerwionych i żywych. Te wszystkie cechy są przedstawione w niezwykle dokładny sposób, wszystkie te cechy odnajdziemy w Ostatniej Wieczerzy słynnym obrazie ściennym znajdującym się w refektarzu klasztoru Santa Maria delle Grazie. Przedstawia on Chrystusa siedzącego w środku na tle okna przy stole, otoczonego apostołami, którzy siedzą przy stole zgrupowani po trzy osoby. Chrystus najprawdopodobniej przed chwilą wypowiedział dramatyczne słowa: "Jeden z was mnie zdradzi", czym wywołał wśród apostołów wielki niepokój. Świadczą o tym reakcje poszczególnych bohaterów tego obrazu co można zaobserwować z ich gestów i mimiki twarzy.

Najsłynniejszym stał jednak obraz pod tytułem "Mona Liza" portret żony Florentczyka Zanobiego del Giocondo namalowany około 1505 roku. Do tego portretu przywiązywał Leonardo da Vinci wielką wagę. Poprawiał go przez całe swoje życie i podróżując wszędzie ze sobą go zabierał. Dziś obraz ten znajduje się w Luwrze. Współczesnych fascynuje tajemniczy uśmiech przedstawionej na obrazie kobiety. Nie wiadomo jednak co artysta pragnął poprzez ten uśmiech wyrazić. Uśmiech ten fascynuje i zadziwia aż do dziś....