Bibliografia
  1. Literatura podmiotu:
  2. -Reklama wody firmy "Evian", Evian Roller Babies international version [online] (dostęp 29 luty 2012r.), dostępna w internecie: http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs-Reklamy supermarketu budowlanego "Castorama", Kompilacje reklam Castoramy poeta, kibic, polityk, profesor, doda, hip-hop i metal [online] (dostęp 4 marca 2012r.), dostępne w internecie: http://www.youtube.com/watch?v=3ihYIhbI4bU&feature=youtu.be
  1. Literatura przedmiotu:
  2. -Jerzy Bralczyk, Język na sprzedaż, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, ISBN 83-89574-48-9-Dariusz Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Sopot:Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003, ISBN 978-83-7489-152-3-Piotr H. Lewiński, Tom 13 Obraz świata w reklamie w: Język a Kultura, Wrocław, 2000, s. 205-212-Marcin Otorowski, Język perswazji w reklamie [online] (dostęp 1 grudnia 2011r.), dostępny w internecie: http://marcinotorowski.com/publicystyka/inne/jezyk-perswazji-w-reklamie/
  1. Materiały pomocnicze:
  2. -Reklama supermarketu budowlanego "Castorama" i wody firmy "Evian"
  3. Sprzet potrzebny do wykorzystania podczas prezentacji:
  4. -Komputer odtwarzaczem formatu MP4 i WMV-Głośniki komputerowe