Ajschylos (525-456 r. p.n.e.) to pierwszy z trzech wielkich greckich dramatopisarzy (pozostali to Eurypides i Sofokles). Biografia Ajschylosa nie opiera się na pewnych źródłach. Prawdopodobnie pochodził z zamożnego, arystokratycznego rodu osiadłego w Eleusis niedaleko Aten.

Życie Ajschylosa przypadło na okres perskiej inwazji na Ateny. Walczył w bitwie pod Maratonem (590 p.n.e.), Salaminą (580 p.n.e.), być może pod Platejami (579 p.n.e.). Podróżował na Sycylię, gdzie wystawiał swoje tragedie. Ajschylos zmarł tam podczas trzeciego pobytu, pochowano go w mieście Gela.

Ajschylos - nowatorstwo twórczości

Ajschylos przyczynił się do rozwoju tragedii greckiej. Rozszerzył liczbę aktorów na scenie do dwóch, aby umożliwić interakcję, konflikt między nimi (wcześniej aktor prowadził dialog jedynie z chórem). 

W większym stopniu niż jego poprzednicy wykorzystywał scenografię, rekwizyty, kostiumy i maski. Twórczość Ajschylosa wyróżnia się bogatym lirycznym językiem pełnym patosu, złożonością fabuły, podejmowaniem uniwersalnych tematów.

Ajschylos - twórczość, dzieła

Na biografię i twórczość Ajschylosa duży wpływ miały wojny perskie. Jego dramat "Persowie" poza wartością literacką stanowi ważne źródło historyczne na temat tamtego okresu. Ajschylos uczestniczył w ateńskich konkursach dramatycznych urządzanych co roku z okazji święta Wielkich Dionizji. Po raz pierwszy zwyciężył w 584 r. p.n.e., potem wygrywał jeszcze kilkanaście razy. 

W swoich dramatach Ajschylos poruszał problemy religijne i moralne. Ukazywał ścisłe powiązanie losów indywidualnych i spraw zbiorowości oraz ich podporządkowanie najwyższej sile boskiej. Wierzył, że bogowie, a przede wszystkim Zeus zapewniają porządek i sprawiedliwość na świecie, że wina i pycha zostaną ukarane, a krzywdy naprawione, bo tak chce Przeznaczenie. 

Zachowało się tylko 7  sztuk Ajschylosa (z prawdopodobnie 70 tragedii i 20 komedii). Oprócz "Persów" są to: "Siedmiu przeciw Tebom", "Błagalnice", trylogia "Oresteja" ("Agamemnon", "Ofiarnice", "Eumenidy") oraz "Prometeusz w okowach".