Mitologia egipska - podstawowe informacje, boginie i bogowie egipscy, najważniejsze mity. 

Mitologia egipska w porównaniu z mitologią grecką czy rzymską jest mniej znana i rzadziej pojawiała się w nawiązaniach literackich i artystycznych późniejszych epok. Mitologia egipska rozwijała się przez trzy tysiące lat istnienia potężnej cywilizacji starożytnego Egiptu.

Mitologia egipska - bogowie i boginie

Mitologia egipska zawierała i organizowała wierzenia religijne starożytnych Egipcjan, które wraz z upływem czasu i pod wpływem innych kultur i cywilizacji ulegały wielu przeobrażeniom. Główne cechy egipskich wierzeń to politeizm (wielobóstwo) i zoomorfizm. Mitologia egipska przedstawiała wielu bogów, którzy przybierali postacie zwierzęce lub półzwierzęce, nie wszyscy mieli przypisane funkcje i atrybuty. 

Egipcjanie oddawali cześć także zwierzętom, które symbolizowały określonych bogów. Do najważniejszych bogów z egipskiej mitologii należą: Ra (lub Re) - bóg słońca z głową sokoła,  Ozyrys - bóg śmierci, Izyda - bogini płodności i rodziny, przedstawiana z krowimi rogami, Set - bóg ciemności, władca pustyń i burz z głową nieokreślonego stworzenia, Anubis - bóg życia pośmiertnego i mumifikacji z głową szakala, Amon - egipski bóg powietrza, wiatru i urodzaju, Horus - władca nieba, patron egipskiej monarchii z głową sokoła, Hathor - bogini miłości i radości, zwierzę jej przypisane to krowa.  

Mitologia egipska - główne mity

Mitologia egipska zachowała się tylko szczątkowo. Do czasów późniejszych przetrwały tylko nieliczne opowieści, których teksty zostały zapisane na papirusach lub kamiennych płytach. Najbardziej znane mity z egipskiej mitologii to: mit o stworzeniu świata, mit o Izydzie, mit o śmierci Ozyrysa, mit o wygubieniu ludzkości.