Wybuch pierwszej wojny światowej poprzedziło między innymi kilka ważnych czynników: konfliktowa polityka kolonialna państw europejskich; tendencje imperialistyczne; jednoczenie się Niemiec; atak na Franciszka Ferdynanda mający miejsce 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie; tworzenie bloków militarnych.

Po zakończeniu I wojny światowej najeźdźcy przystali na odstąpienie od zajmowania kolonii, ograniczenie armii do 100 tysięcy żołnierzy, ograniczenie ciężkiej artylerii, zrzeczenie się Alzacji i Lotaryngii na rzecz Francji, ograniczenia broni pancernej, wypłacenia odszkodowań.

Ekonomicznymi skutkami I wojny światowej były między innymi: straty poniesione w ludziach, społeczne przemiany, postęp w rozwoju technik militarnych, wytworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi ideologii faszystowskiej.

W Rosji wzrasta napięcie polityczne. Lud jest już zmęczony wojnami prowadzonymi przez cara oraz kompletnie niezadowolony polityką jaką car się kieruje. Brak sukcesów wojennych i propaganda komunistyczna to kolejne czynniki podgrzewające atmosferę.

Kolejnym efektem niezadowolenia społeczeństwa staje się rewolucja lutowa, która zostaje stłumiona. Lenin wygłasza swoje tezy przemian państwa. Kładzie nacisk przede wszystkim na: obalenie kapitalizmu, zaprzestanie dotychczasowych działań wojennych, nawołuje do rewolucji zbrojnej.

W końcu wybucha rewolucja październikowa w 1917 roku.

W styczniu 1918 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson, wygłasza orędzie dotyczące między innymi niepodległości Polski. W orędziu można usłyszeć, iż Polsce należą się wszystkie ziemie, etnicznie zamieszkane przez Polaków. Uznaje również, że państwu Polskiemu słusznie należy się odebrany wcześniej dostęp do Morza Bałtyckiego.

W Europie również wzrasta napięcie na scenie politycznej. Niemcy nie zostają zaproszone do wynegocjowania warunków pokoju. Postanowienia Traktatu Wersalskiego zostają Niemcom podyktowane, co sprawia, że urażone państwo przez najbliższych 20 lat stara się obalić uchwały Traktatu. Tym samym, całe zajście staje się jednym z najważniejszych wydarzeń przyczyniających się do wybuchu II wojny światowej.

Tymczasem w 1919 roku we Francji, w Paryżu powstaje Liga Narodów. Jej głównym zadaniem jest ochrona pokoju na świecie oraz pilnowanie nad pokojowym rozwiązywaniem wszelkiego rodzaju konfliktów. Niestety nie udaje jej się spełnić do końca swoich obowiązków. Nie potrafi ustrzec przed wybuchem II wojny.