Aksamitna rewolucja to termin odnoszący się do wydarzeń, jakie miały miejsce w 1989 r. w Czechosłowacji. Skutkiem aksamitnej rewolucji było obalenie dotychczasowego systemu władzy.

Aksamitna rewolucja - geneza

W 1989 r. doszło do wielu ważnych wydarzeń w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Doprowadziły one do obalenia demokracji ludowej w Polsce, NRD i na Węgrzech. Już od 1988 r. na terenie Czechosłowacji dochodziło do wystąpień i demonstracji.

Aksamitna rewolucja - przebieg

17 listopada 1989 r. w Pradze odbyła się pokojowa demonstracja przeprowadzona przez studentów w rocznicę egzekucji 9 studentów uczestniczących w protestach podczas pogrzebu Jana Opletala (został zabity w czasie antyfaszystowskiej demonstracji 28 października 1939 r.). Demonstranci zostali brutalnie spacyfikowani po tym, jak usiłowali dostać się na plac Wacława.

W nocy z 17 na 18 listopada studenci rozpoczęli strajk. 19 listopada ugrupowania opozycyjne powołały Forum Obywatelskie. Jego uczestnicy żądali odsunięcia od władzy czołowych przedstawicieli komunistów oraz poparli, planowany przez studentów na 27 listopada, strajk generalny. Na Słowacji w tym samym czasie powstało Społeczeństwo Przeciwko Przemocy o takim samym profilu, co Forum Obywatelskie.

Do kolejnej pokojowej demonstracji doszło 20 listopada. Żądania Forum Obywatelskiego, na czele z Václavem Havlem, poszerzyły się m.in. o swobody obywatelskie i legalizację opozycji.

Przeprowadzony 27 listopada strajk generalny nie przyniósł rezultatów. Jednak w wyniku zmiany sytuacji międzynarodowej i przyzwolenia Michaiła Gorbaczowa na zmiany w Czechosłowacji, 7 grudnia do dymisji podał się premier Ladislav Adamiec. Nowy premier, Marián Čalfa, porozumiał się z opozycją i dopuścił jej przedstawicieli do władzy.

10 grudnia prezydent Gustáv Husák zaakceptował nowy skład rządu składającego się przede wszystkim z przedstawicieli opozycji, a sam podał się do dymisji. 29 grudnia Václav Havel został zaprzysiężony na prezydenta Czechosłowacji.