Bitwa pod Lenino odbyła się w dniach 12-13 października 1943 r. pomiędzy radzieckimi a niemieckimi wojskami.

 Bitwa pod Lenino - przygotowania

Celem wojsk radzieckich było przełamanie linii obrony wojsk niemieckich.

W skład 33 Armii wchodziła  1 Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki pod dowództwem gen. bryg. Zygmunta Berlinga.  Wojskami radzieckimi dowodził gen. płk. Wasilij Gordow,  po stronie niemieckiej dowódcami byli: gen. art. Robert Martinek oraz gen. por. Otto Schünemann.

Plan ataku polegał na uderzeniu w dwóch turach. Przed atakiem miał zostać przeprowadzony atak artyleryjski.

Bitwa pod Lenino - przebieg

O godz. 5.55 12 października 1943 r. polskie wojsko rozpoczęło atak. Rozpoznanie walka odbyło się wyłącznie siłami polskiej armii. W wyniku 3-godzinnej walki zginęło ok. 50% polskich żołnierzy.

O godz. 9.20 artyleria zaczęła strzelać. Przygotowanie artyleryjskie trwało ok. 40 minut, po czym, o godz. 10.00, rozpoczął się atak właściwy. Strona radziecka początkowo odnosiła zwycięstwo, jednak w krótkim czasie uderzenie załamało się. Czołgi, które miały wesprzeć walczących, przybyły ze znacznym opóźnieniem i w niepełnym składzie.

Około godz. 14.00 wojska niemieckie rozpoczęły kontratak z udziałem lotnictwa szturmowego i bojowego. Pomimo wkroczenia do walki drugiego rzutu wojska, nie udało się pokonać Niemców. Walki trwały całą noc.

Następnego dnia Polacy ponownie przeprowadzili atak na siły wroga. Kontruderzenie Niemców doprowadziło do utracenia miejscowości Połzuchy. Pomimo odzyskania jej wieczorem, dowództwo zdecydowało o wycofaniu wojsk polskich i radzieckich za rzekę Miereję, co nastąpiło 14 października 1943 r.

Bitwa pod Lenino - skutki

Bitwa pod Lenino doprowadziła do znacznego osłabienia sił niemieckich na froncie wschodnim. Była pierwszą walką przeprowadzoną wspólnie przez wojska polskie i radzieckie podczas II wojny światowej.