Bitwa pod Stalingradem trwała w okresie pomiędzy 23 sierpnia 1942 r. a 2 lutego 1943 r. Była jedną z największych bitew II wojny światowej. Została rozegrana pomiędzy wojskami radzieckimi a niemieckimi.

 Bitwa pod Stalingradem - geneza

Rok 1941 r. wykazał całkowite niepowodzenie planów przeprowadzenia wojny błyskawicznej na froncie wschodnim. Planowane zdobycie Moskwy i Leningradu nie udało się.

Celem niemieckim było zdobycie Stalingradu i uzyskanie przewagi na froncie wschodnim. Niemcy zamierzali zając tereny bogate w złoża ropy naftowej, co wzmocniłoby ich zapotrzebowanie i odcięło dostawy Rosjanom.

Bitwa pod Stalingradem - przebieg

W lipcu 1942 r. dowództwo radzieckie powołało Front Stalingradzki na czele z gen. Timoszenką. W tym samym czasie niemiecka Grupa Południe podzieliła się na "Grupę Armii A" dowodzoną przez Hermanna Hotha, zmierzającą w stronę Kaukazu oraz "grupę Armii B" na czele z Friedrichem Paulusem, która udała się w kierunku Stalingradu (w późniejszym czasie armie ponownie połączyły się). Na początku sierpnia doszło do przegrupowań w radzieckiej armii, na czele Frontu Stalingradzkiego stanął Andriej Jeriomienko.

15 sierpnia rozpoczęło się uderzenie w kierunku Stalingradu. 23 sierpnia siłom niemieckim udało się odseparować dwie jednostki radzieckie, docierając do Wołgi. Na początku września na czele  wojsk radzieckich stanął generał Czujkow. 

Pierwsze tygodnie walk przechyliły szale zwycięstwa na stronę Niemców. Do listopada 1942 r. zdołali oni okrążyć cały Stalingrad. 19 listopada wojska radzieckie podjęły kontrofensywę doprowadzając do okrążenia 6. Armii gen. Paulusa.

10 stycznia 1943 r. Rosjanie rozpoczęli ostateczne uderzenie. W tym czasie wojska niemieckie nie posiadały już niezbędnych zapasów: broni, amunicji, jedzenia. Wykończeni żołnierze poddawali się bardzo szybko - już 31 stycznia większość jednostek skapitulowała, a ostatnie dokonały tego 2 lutego 1943 r.

Bitwa pod Stalingradem - podsumowanie

W wyniku walk zginęło ok. 364 tys. Niemców, 108 tys. zostało wziętych do radzieckiej niewoli, a w samej niewoli i w drodze do obozów zmarło 102 tys. ludzi. Straty radzieckie wyniosły ok. 47 tys. żołnierzy, 43 tys. ludności cywilnej, a ok. 65 tys. jeńców zostało wywiezionych na roboty przymusowe.

Bitwa pod Stalingradem stała się punktem zwrotnym na froncie wschodnim. Upadł mit o niepokonanej armii niemieckiej i nieomylności Hitlera. Bitwa pod Stalingradem była jedną z najkrwawszych bitew w dziejach ludzkości.