Na konferencji w Poczdamie w 1945 r. państwa wielkiej trojki podjęły decyzję o konieczności ukarania zbrodniarzy hitlerowskich. Ich procesy toczyły się w latach 1945 - 1949 przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze.

Łącznie wytoczono 13 procesów przeciwko osobom odpowiedzialnym za popełnienie zbrodni. Akty oskarżenia obejmowały zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie przeciwko pokojowi, przygotowanie i podżeganie do wojny. Sędziami i oskarżycielami w procesach norymberskich byli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, USA, ZSRR oraz Francji.

Pierwszy proces norymberski

Pierwszy proces norymberski trwał od 20 listopada 1945 r. do 1 października 1946 r. Skupiono się przede wszystkim na zbrodniach przeciwko narodowi żydowskiemu, kwestii eutanazji w III Rzeszy, roli poszczególnych osób w państwie. Odstąpiono od oskarżeń Niemców o zbrodnię katyńską.

Na karę śmierci zostali skazani: Alfred Jodl, Alfred Rosenberg, Arthur Seyss-Inquart, Emst Kaltenbrunner, Friz Sauckel, Hans Frank, Herman Göring, Joacim von Ribbentrop, Julius Streicher, Marttin Bormann, Wilhelm Frick, Wilhelm Keitel. Wszyscy oni, poza Göringiem (popełnił samobójstwo) i Bormannem (sądzony i skazany zaocznie), zostali powieszeni 16 października 1946 r.

Karę dożywotniego więzienia otrzymali: Erich Raeder, Rudolf Hess, Walter Frank. Kara 20 lat więzienia została zasądzona dla:Alberta Speera, Baldura von Schiracha Karę 15 lat więzienia otrzymał Konstantin von Neurath, zas 10 lat więzienia - Karl Dönitz. Uniewinniono: Franza von Papen, Hansa Fritzche, Hjalmara Schacht. Nie zostali osądzeni: Robert Ley, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels (popełnili samobójstwo), Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (zły stan zdrowia).

W wyniku procesu norymberskiego uznano cztery organizacje powołane przez Hitlera ( NSDAP, SS, SD, Gestapo) za przestępcze.

Pozostałe procesy norymberskie

Kolejne procesy odbywały się od 9 grudnia 1946 r. do 13 sierpnia 1949 r. i dotyczyły: lekarzy, Milcha, prawników, SS-WVHA, Flicka, IG Farben, dowódców na Bałkanach, RuSHA, Einsatzgruppen, Kruppa, ministerstw, wyższego dowództwa.

Łącznie w procesach norymberskich oskarżono 185 osób.