Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej:

 • powstanie dwóch bloków o podstawach militarnych i gospodarczych:
 • zapędy imperialne i ekspansjonistyczne Niemiec,
 • chęć dorównania przez Niemcy angielskim siłom morskim,
 • szukanie przez Niemcy surowców w koloniach,
 • zainteresowanie Niemiec nowym podziałem świata,
 • próby utrzymania dominacji w koloniach i na morzach przez Wielką Brytanię,
 • próby odegrania się Francji za klęskę i upokarzający pokój z Niemcami w 1871 roku,
 • chęć odzyskania przez Francję Alzacji i Lotaryngii,
 • powszechny wzrost zmilitaryzowania Niemiec i Japonii,
 • dążenia Stanów Zjednoczonych do uzyskania wpływów w obu Amerykach (doktryna Monro'ego),
 • nierównomierny rozwój kapitalizmu w Europie,
 • dążenia państw europejskich do podporządkowania sobie terenów Bałkan (pierwsza i druga wojna bałkańska - lata 1912, 1913),
 • poczucie wyższości militarnej nad innymi krajami europejskimi przez Niemcy,
 • wojna dobra ucieczką od rozwiązania konfliktów wewnętrznych w wielu krajach,
 • rywalizacja rosyjsko-habsburska na Bałkanach,
 • zastrzelenie następcy tronu austro-węgierskiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku.

Skutki pierwszej wojny światowej:

 • głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczno-obyczajowe,
 • zakończyła "belle epoque",
 • zaostrzenie konfliktów narodowych i klasowych,
 • rozwój nowych technik wojskowych,
 • zginęło 8-10 milionów ludzi, liczba rannych była o wiele większa,
 • umierali żołnierze, ale i cywile na skutek głodu, epidemii i zniszczeń,
 • upadek trzech wielkich dynastii: Hohenzolernów, Habsburgów i Romanowów,
 • koniec istnienia monarchii Austro-Węgierskiej,
 • powstanie republiki w Niemczech,
 • rewolucja bolszewicka w Rosji,
 • odrodzenie się lub powstanie nowych państw w Europie: Polski, Czechosłowacji, Jugosławi, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii,
 • powstanie Ligi Narodów,
 • oddanie przez Niemcy Alzacji i Lotaryngii,
 • nowy podział terytorialny w Europie,
 • nowy podział kolonii pomiędzy mocarstwami.