WIEK XVIII - Z SALONU NA MÓWNICE

 • Początek rewolucji przemysłowej
 • Wiek oświecenia i rewolucji
 • Z wąskiej grupy odbiorców do szerszej
 • Deklaracja praw człowieka i obywatela + konstytucja amerykańska (pierwsza poprawka)
 • Początek ekspansji kolonialnej w Azji
 • Działa regularna poczta; umożliwia prenumeratę gazet
 • Procesy wyodrębniania się zawodu dziennikarza (możliwość zysku)
 • Rejestracja wydarzeń zmieniła się w narzędzie kształtowania opinii
 • „The Times” - pierwsza gazeta prestiżowa, 1788r

Dziennikarz staje się obserwatorem mównicy. Powstaje prasa polityczna.

1910r - I ustawa o prawie autorskim [UK]

Początkowo istnieje tzw. piśmiennictwo moralne, jednak szybko zanika.

Prasa skupia się na rzeczywistości, faktach i racjonalizmie.

Merkuriusz Polski Ordynariusz

 • Najstarsza zachowana polska gazeta
 • Nakład: 100-200 egzemplarzy
 • Pierwsze wydanie: Kraków, styczeń 1661r
 • Kosztował 10gr
 • Wydawany w Krakowie i Warszawie
 • Jan II Kazimierz i jego żona - inicjatorzy
 •  41 numerów: ostatnie wydanie 22 lipca 1661r
 • 1978r - wydany w formie książki
 • Informacje polityczne, wojny, traktaty

Powstał ponieważ król walczył o zmianę poglądów szlachty (chciał władzy absolutnej). Chciał stworzyć regularnie wojsko.

Monitor:

 • Powstał w 1775 roku
 • Ignacy Krasicki, Czartoryski
 • Wydawany przez 20 lat - do 1795 roku
 • Podobna rola do „Merkuriusza”
 • Tępił wady narodowe
 • Kierowany do środowiska mieszczańksko-chłopskiego
 • Czasopismo moralizujące
 • Język rzeczowy, konkretny, prosty
 • Nie skupiał się na sztuce
 • 2x w tygodniu
 • Stanisław August Poniatowski wspierał
 • tolerancja religijna

Rozwój prasy w Polsce XVIIIw

 • po 1721r  uspokoiła się sytuacja międzynarodowa
 • inicjatywy prasowe związane z próbami naprawy państwa
 • ogromna rola Warszawy
 • Brak instytucji cenzury prewencyjnej (dopiero od 1792r)
 • Ogromna rola zakonów oraz duchownych w funkcjonowaniu prasy
 • Początki polskiej prasy periodycznej
 • Drukowane czasopisma