Skutki pozytywne:

   • wzrosło znaczenie polskich obyczajów i języka
   • zwiększono obszar Polski przez dołączenie Podlasia, Wołynia i Ukrainy
   • na Litwie nastąpił rozwój kultury poprzez zapoznanie się z dziedzictwem europejskim
   • zagrożenie Litwy od wschodu zostało zminimalizowane
   • wzrosła tolerancja wśród Polaków i Litwinów

Skutki negatywne:

   • na szlachtę litewską zostały przeniesione przywileje polskiej szlachty
   • potencjał ekonomiczny Polski został rozproszony poprzez połączenie z biedniejszą Litwą
   • nastąpiło masowe przenoszenie się szlachty na wschód w celu osiedlenia się na urodzajnych, ale prawie niezamieszkanych obszarach, co spowodowało osłabienie pozycji mieszczan
   • wzrósł wyzysk chłopów
   • interesy Polski na zachodzie zostały zaniedbane ze względu na zaangażowanie się wojsk na wschodzie
   • osłabieniu uległa pozycja Polski wobec Hohenzollernów i Habsburgów
   • ze względu na zwiększenie terytorium, wzrosły koszty utrzymania wojska