Źródła zanieczyszczeń powietrza dzielą się na naturalne i antropogeniczne.

Naturalne:

 • pożary stepów, sawann, lasów
 • erupcje wulkanów
 • burze piaskowe
 • gleby i skały ulegające erozji
 • bagna wydzielające do powietrza m. in. metan (CH4)

Antropogeniczne:

 • procesy w kopalniach, hutach, fabrykach, rafineriach, zakładach chemicznych itp.
 • spalanie różnych paliw
 • utylizacja odpadów

=================================================================

Skutki zanieczyszczeń powietrza to:

 • dziura ozonowe
 • tzw. kwaśne deszcze
 • smog
 • wzmożenie efektu cieplarnianego (globalne ocieplenie)