TELEGRAF

optyczny, elektryczny (William Cooke, Charles Wheatstne, 1837) , bez drutu (1897), Morse’a (1837)

 • początek globalizacji
 • przyśpieszenie informatyzacji
 • agencje telegraficzne
 • miejsca pracy dla dziennikarzy

Role agencji telegraficznych:

 • ułatwienie dostępu
 • informacje na skalę globalną
 • zawód: dziennikarz
 • nowe miejsca pracy

Agencje telegraficzne później przekształcały się w agencje informacyjne. Gromadziły i opracowywały informacje dla prasy, radia, telewizji, Internetu etc.

 • selekcja, segregacja treści
 • weryfikacja informacji
 • funkcja wartościująca, osobista
 • rzetelność, wiarygodność
 • profesjonalizm
 • szybkość
 • odpowiednia forma i treść
 • zwięzłość wyrazów
 • różnorodność, kreatywność, innowacja
 • rynkowość

Ewolucja telegraficzna - XIXw, prasowa: połowa XXw.

Pierwsze/Najważniejsze agencje telegraficzne:

 • Agencja Charlesa Harasa, Paryż 1835r: po rewolucji rządowy dostawca telegrafu, wieś francuska, monopol we Francji. W 1840r oficjalna agencja państwowa, w 1844r powstaje AFP (jedna z największych agencji na świecie, współpracuje z ok. 100 innych agencji; dziennie 500tyś słów)
 • Associated Press, USA, 1846; stowarzyszenie kilku agencji z NYC. Aktualna nazwa od 1848 roku. W czasie wojny sesyjnej była niezwykle szanowana. Monopolista w Ameryce. Obecnie ma 200-250 biur na świecie, współpraca z 6k stacjami TV i z 1000-1500 gazetami, 10 000 zdjęć  dziennie, 5 języków na stronie; 1mld ludzi dziennie; ma biuro w Warszawie
 • Agencja Wolfa, powstała w 1849 roku w Niemczech, od lat 60. spółka. Osłabła po I Wojnie Światowej, mniejsza od Francuskiej, zatrudnia 1000-1330 dziennikarzy,
 • Agencja Reutera (Julius Reuter), od 1851r. UK. Przesyłała informacje gołębiami (Paryż-Londyn). 1 agencja stosująca drogę radiową, dziś specjalizuje się w ekonomii. 100 krajów, global market - głównie kierowana do ekonomistów, nie do mediów.
 • Rosyjska agencja telegraficzna TACC - agencja telegraficzna Związku Radzieckiego. Russian News Academy. Propagandowa. Założona ok. 1920-25 roku. Podlega prezydentowi, który wybiera prezesa. 40% dochodu to datki państwowe. Jedyne oficjalne źródło informacyjne w Rosji.
 • United Press International - ambicje jak AP, dostosowanie do sieci radiowej, innowacja, powstała w 1958r . Koncentruje się na ekonomii, w saudyjskich rękach.

Na świecie istnieje ok. 230 agencji, liczba stale rośnie. Istnieją w ponad 100 krajach. Dzielimy je na globalne i regionalne oraz pod względem tematycznym: specjalistyczne i ogólne.

XVIIIw, USA - „kolebka” dziennikarstwa: najpierw Boston, Filadelfia, potem NYC

Nakłady w USA do 3,5 mln dziennie; ogromny wzrost w XIX wieku.

USA jako pierwsze stało się nowoczesne.