Konwergencja – słowo wywodzące się z nauk fizycznych; oznacza zbieżność

W mediach: jest to zasada funkcjonowania środowiska medialnego oraz strategie kompilacyjne projektowane przez nadawców i odbiorców.

  • faza rozwoju mediów
  • przenikanie się
  • proces

Obecnie obserwujemy konwergencje w dwóch postaciach:

  • konwergencja mediów dzięki sieci komputerowej (Internet: portale informacyjne)
  • konwergencji przekazów, które się scalają, uzależniają od siebie

Hipermedia stworzyły ten typ mediów.

Typy:

  • konwergencja techniczna – efekt cyfryzacji, jedno urządzenie pełni wiele funkcji, powstanie inteligentnej sieci cyfrowej
  • konwergencja ekonomiczna - rynkowa (łączenie rynków), korporacyjna (koncentracja kapitału, współpraca między firmami)
  • konwergencja zawartości – łączenie się gatunków, transformacja gatunkowa