Historia postimpresjonizmu

Nurt ten wykształcił się we Francji na przełomie XIX i XX wieku. Często uznaje się, że rozpoczął się on po ostatniej wystawie impresjonistów w 1886 roku, zaś jego koniec wyznaczyła pierwsza wystawa fowistów w roku 1905. Autorem terminu „postimpresjonizm” był angielski krytyk Roger Fry. Użył on tego określenia z okazji wystawy francuskiego malarstwa nowoczesnego, którą oglądać można było w Londynie w latach 1910-1911.