Aleksander był wielkim władcą macedońskim, synem Filipa II. Był on znakomitym taktykiem wojennym i świetnym przywódcą. Jego ojciec zjednoczył pod swym berłem Grecję, zaś jego marzeniem było zjednoczenie wszystkich ludów perskich.

Za jego panowania Macedonia z niewielkiego kraju stała się potęgą pod względem zajmowanych terenów jak i militarnym. Aleksander Wielki dokonał niebywałego osiągnięcia ,jakim było zdominowanie ówczesnego hellenistycznego świata. Jego imperium obejmowało tereny: Grecji, Azji Mniejszej, Egiptu, Persji i Asyrii, oraz kraje wschodu. Aleksander oparł granice swojego państwa na rzece Indus.

To on wybudował przepiękne miasto- Aleksandrię. Znajdowała się w niej stworzona przez Aleksandra biblioteka zawierająca w swych zbiorach wiele pięknych i ważnych dzieł. To w Aleksandrii znajduje się latarnia morska, która uznawana jest dziś za jeden z siedmiu cudów świata.

Wraz z Aleksandrem w państwie współrządził szereg urzędników, co było posunięciem bardzo śmiałym ze strony władcy. Dążył on również do ujednolicenia kulturowego w państwie. Za czasów swojego panowania wprowadził Aleksander także kilka istotnych dla państwa reform, między innymi był to: wspólny język, jednolita waluta dla całego państwa oraz jednakowe prawa dla wszystkich mieszkańców imperium.

Historiografia głosi, że Aleksander Wielki dokonał przecięcia legendarnego węzła gordyjskiego. Zgodnie z legendą osoba, która tego dokona jest osobą wielką i zasługującą na szacunek. Jednak najbardziej Aleksander na przydomek "Wielki" zasłużył poprzez to czego dokonał, a legenda dodaje tylko tajemniczości jego osobie.