1. Warunki geograficzne:

- większość obszarów Egiptu zajmują pustynie

- do uprawy nadawały się tylko wąskie tereny nad samym Nilem oraz jego ujście

- tereny uprawne wymagały nawadniania stąd ciągle pracowano przy systemie irygacyjnym

- mimo niesłychanie ciężkiej pracy podstawowym zajęciem ludności było rolnictwo

- oprócz tego rozwijało się rzemiosło

  1. Początkowo istniały 2 państwa egipskie (Egipt Górny i Egipt Dolny). Potem doszło do ich zjednoczenia. Na czele państwa stał faraon, który miał władzę despotyczną.
  1. Wierzenia Egipcjan miały charakter politeistyczny. Oparte one były na wierze poza grobowej. Egipcjanie uważali, że dusza ludzka istnieje tak długo jak długo trwa ciało człowieka. Aby przedłużyć jego trwanie poddawano je balsamowaniu i mumifikacji. Następnie ciało wkładano do sarkofagu (trumna egipska), a potem do grobowca. Grobowce bogaczy nazywano mastabami. Faraonowie budowali sobie już za życia wielkie grobowce w kształcie piramid.
  1. Różne przykłady oddawania czci boskiej w Egipcie:

- kult faraona - uważany był za boga

- kult bogów - ludzie z głowami zwierząt

  • RE (AMON) - bóg słońca
  • OZYRYS - bóg świata zmarłych
  • IZYDA - bogini miłości i rodziny
  • HORUS - opiekun Egiptu
  • SET - bóg zła
  • TOT - bóg pisarzy

- kult zwierząt - koty, żuki skarabeusze, krokodyle, ptaki ibisy, byk apis (biały byk z czarną gwiazdką na czole)

- kult zjawisk przyrody - rzeka Nil ze względu na jej wylewy, zaćmienia Słońca i Księżyca

  1. Osiągnięcia Egipcjan:

- kalendarz oparty na obserwacjach gwiazdy Syriusz

- wspaniałe budowle

- wysoki poziom medycyny (trepanacje czaszki, czyli operacje na otwartym mózgu)

- mumifikacje

- pismo (hieroglify na papirusie odczytane dzięki kamieniowi z rozety przez Francuza Champolion)

- zdolność obliczania wylewów Nilu, zaćmień Słońca i Księżyca