Parzydełkowce - najprostsze zwierzęta tkankowe.                                  Parzydełkowce -to najprostsze zwierzęta tkankowe,

                                                                                                                       które żyją w środowisku wodnym

Środowisko życia:                                                                                                                 

Parzydełkowce żyją tylko i wyłącznie w środowisku wodnym (w morzach i oceanach)

Budowa parzydełkowców:

Parzydełkowce to najprostsze zwierzęta tkankowe. Ścianę ich ciała tworzą dwie warstwy kom. nabłonka, między którymi znajduję się galaretowata sub. Niemal całe wnętrze ciała parzydełkowców zajmuje jama chłonąco-trawiąca. Prowadzi do niej otwór gębowy. Jest on otoczony czułkami lub ramionami, na których znajdują się liczne kom. parzydełkowe.  

 

Polip i meduza - dwie postacie parzydełkowców:                                       Przedstawiciele:                

                                                                                                                    - Chełbia Modra - meduza

                                                                                                                 - Stułbia Modra - polip