1. BIZANCJUM

2. KODEKS JUSTYNIANIA

3. ARABOWIE I KULTURA ISLAMU

4. PAŃSTWO FRANKÓW

5. KAROL WIELKI

6. NORMANOWIE

7. CESARSTWO OTTONÓW

8. FEUDALIZM I DRABINA FEUDALNA

9. WASAL  MOJEGO WASALA NIE JEST MOIM WASALEM

10. PAŃSTWA SŁOWIAŃSKIE

1.  BIZANCJUM

Gdy Imperium Romanum legło w gruzach tradycję kontynuowało cesarstwo wschodnie czyli BIZANCJUM. Władzę absolutną posiadał cesarz. Szczyt potęgi cesarstwa przypadł na czasy Justyniana I. Znany był ze zwalczania tradycji pogańskich oraz z Kodeksu Justyniana w którym były zawarte prawa. Justynian I próbował odbudować cesarstwo rzymskie. Władał Italią, północną Afryką oraz kawałkiem Półwyspu Iberyjskiego. Stolicą Bizancjum stał się Konstantynopol (dziś Istambuł w Turcji). Potęga cesarstwa bizantyjskiego podupadła w VI wieku kiedy to miały miejsce najazdy ludów m.in. Słowian, Persów i Arabów.

Cezaropapizm: skupienie w rękach monarchy władzy świeckiej i kościelnej.

Język grecki był językiem użytkowym; wpływ kultury hellenistycznej.

2.  KODEKS JUSTYNIANIA

Kodeks Justyniana był to spis najważniejszych praw panujących w Bizancjum. Spisany został  7 kwietnia 529 roku. Justynian rozpoczął pracę nad kodeksem rok po wstąpieniu na tron. W tym celu powołał specjalną komisję.  

3.  ARABOWIE I KULTURA ISLAMU

Na początku VII wieku na Półwyspie Arabskim narodził się Islam. Jego twórcą był kupiec z Mekki Mahomet (570 – 632). Ogłosił się wysłannikiem boga Allaha. Twierdził także że jest prorokiem. Muzułmanie posiadają Koran czyli jakby odzwierciedlenie naszego Pisma Świętego. Według nich Koran jest uzupełnieniem Biblii.

Państwo Arabów rozkwitało gospodarczo. Arabowie wzorowali się na mieszkańcach starożytnego Egiptu i Mezopotamii. Zastosowali metodę nawadniania. Od Chińczyków nauczyli się produkcji papieru. Arabowie interesowali się nauką. Arabowie przyczynili się do rozwoju matematyki. Stworzyli algebrę i trygonometrię i przejęli od mieszkańców Indii dziesiętny zapis liczb. Stąd nazwa liczby arabskie. Dzięki Arabom rozwijała się chirurgia.

Sztuka arabska: najbardziej znana i rozpoznawalna jest architektura. Smukłe kolumny zapożyczone od Persów, łuki i kopuły wzorowali na bizantyjskich. Do najpiękniejszych zabytków architektonicznych należą: pałac Alhambra w Granadzie i meczet w Kordobie.

MAHOMET

↙    ↓  ↘

  CHADIDŻA AISZA  MARIA

  ↓  ↓

 FATIMA + ALI[kalif] IBRAHIM

↙  ↘

HASAN HUSAJN  

4.  PAŃSTWO FRANKÓW

Do zjednoczenia Franków przyczynił się Chlodwig z rodu Merowingów. W przeciwieństwie do innych plemion Frankowie asymilowali się z podbitą ludnością. Przyjęli chrzest w 496 roku [470 lat przed Polanami]. Z czasem ukształtował się nowy język francuski. Najważniejszą osobą w państwie Franków był król.

CHLODWIG

Urzędnicy [majordoni z rodu Karolingów]

KAROL MŁOT *zbawca chrześcijan

PEPIN MAŁY [KRÓTKI] – król

CESARZ KAROL WIELKI [cesarz 800 r.]

W 755 roku powstało Państwo Kościelne. Przetrwało w niezmienionych granicach do 1870 roku. Jego kontynuacją jest dzisiejszy Watykan.

5.  KAROL WIELKI

Państwo Franków zyskało największe znaczenie za panowania Karola Wielkiego syna Pepina. Jego monarchia rozciągała się od wybrzeży Atlantyku oraz Morze Północne po Pireneje, Alpy aż po Dunaj i Łabę. Karol Wielki chciał odnowić cesarstwo. Podjął próbę jego ponownego powstania. Karol w 800 roku został koronowany na cesarza Franków z rąk papieża Leona III. Miało to miejsce w Boże Narodzenie. Koronacja wywołała spór o Bizancjum. Karol planował zawarcie małżeństwa z rządzącą wówczas w Konstantynopolu cesarzową Ireną. Jednak Bizantyjczycy uznali Karola za uzurpatora. Przepadła w ten sposób szansa na scalenie całego chrześcijaństwa w odrodzonym imperium rzymskim. Dopiero w 812 roku, u schyłku śmierci Karola Wielkiego Bizancjum uznało jego tytuł.

Karol Wielki nie posiadał swej siedziby rodowej. Stale przemieszczał się od dworu do dworu. Jego ulubionym miejscem był Akwizgran [dziś Aachen w Niemczech]. 

6.  NORMANOWIE

Normanowie czyli Wikingowie to lud, który wywodził się z Norwegii, Danii i Szwecji. Byli znakomitymi żeglarzami i wojownikami. Oni przyczynili się do skolonizowania Islandii. Odkryli Grenlandię a nawet dopłynęli do Ameryki Północnej. Podbili tereny u ujścia Sekwany i utworzyli tam księstwo Normandię.  Normanowie nie podbijali terytoriów gdy je napadali. Chodziło o łupowanie terenów, a nie podbój. Szanowali kulturę danego terytorium.

7.  CESARSTWO OTTONÓW

Wschodnia część imperium Karola Wielkiego Niemcy była podzielona na księstwa: Saksonii, Bawarii, Szwabii, Frankonii. Później dołączyła Lotaryngia. Pierwszym królem niemieckim został Konrad z Frankonii. Następnie wybrano Henryka I ( 919 – 936) z saskiej dynastii Ludolfingów. Następcą Henryka był Otton I. Po wkroczeniu do Rzymu Otton I w lutym 962 roku otrzymał od Jana XII koronę cesarską.  Cesarstwo niemieckie dążyło do zdobycia pełni przewagi w Europie. Niemieccy cesarze mieli różne koncepcje tworzenia zjednoczonej Europy. Otton III dążył do odnowienia cesarstwa rzymskiego uniwersalistycznego. Niestety nie udało mu się gdyż przedwcześnie zmarł. Henryk II chciał stworzyć ogromne państwo germańskie. Wszystkie kraje, plemiona miały by być podporządkowane Niemcom. Taka polityka prowadziłaby oczywiście do licznych wojen i bitew.

8.  FEUDALIZM I DRABINA FEUDALNA

Feudalizm – ustrój społeczno – gospodarczy z dominacją własności ziemskich [latyfundia] dając feudałom władzę nad chłopami którzy utrzymywali ich i dostarczali dochodów. 

System lenny:

Król

Senior [wasal królewski]

Wasal

Kształtowanie się stanów:

Duchowieństwo

Wojownicy

Chłopi

Immunitet – przyznanie właścicielom ziemskim, świeckim i duchownym przywileju.

9.  WASAL MOJEGO WASALA NIE JEST MOIM WASALEM.

Król

Senior [wasal królewski]

Wasal

To powiedzenie wzięło się stąd iż: senior zawiera układ czy umowę z wasalem, natomiast król nie.  Sytuacja miała się inaczej w Anglii gdzie mówiono: Wasal mego wasala JEST moim wasalem. Oznacza to, że król zawiera umowy zarówno z wasalem królewskim jak i z jego wasalem. 

10.  PAŃSTWA SŁOWIAŃSKIE

Religią Słowian był politeizm. Ich gospodarka opierała się na rolnictwie żarowym.

Społeczeństwo:

KSIĄŻĘ

STARSZYZNA PELMIENIA

WOLNI CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY

NIEWOLNICY

Państwa słowiańskie

Pierwsze państwo na terenie Słowiańszczyzny było to państwo Samona. Obejmowało część Czech i Moraw. 

PAŃSTWO WIELKOMORAWSKIE

MOJMIR [I ZAZŁOŻYCIEL]

ROŚCISŁAW

  ↙  ↓  ↘

METODY  Świętopełk  CYRYL [głagolica]

  Arcybiskup Moraw, cyrylica

  Dyn. Przemyślidów [Czechy, Morawy, Śląsk, Ziemie Wiślan]

  ↓

Wacław[lenno Niemiec]